RECLAME

Actueel fonds:

HUURWONINGEN NEDERLAND FONDS III

Participaties van

€ 5.000,-

Verwacht effectief rendement

9.0%*

Actueel fonds:

HUURWONINGEN NEDERLAND FONDS III

Participaties van

€ 5.000,-

Verwacht effectief rendement

9.0%*

RECLAME

Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatie document dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Huurwoningen Nederland Fonds III

Het fonds belegt in nieuwe en jonge woningen en appartementen in Nederland. Bij het welslagen van de emissie zal de woningportefeuille groeien naar circa 600 woningen, voornamelijk vrije sector huurwoningen met een hoogwaardig afwerkingsniveau. De focus bij aankopen ligt bij nieuwbouwwoningen met een energielabel van A+++ of beter. 

Participanten profiteren van het verhuurrendement uit de woningportefeuille en het verwacht effectief jaarrendement is 9,0%*.

Bijdrage leveren aan oplossen woningtekort 
Net zoals woningcorporaties en institutionele partijen zorgt het Huurwoningen Nederland Fonds III voor de bouw van nieuwe huurwoningen. Hierdoor draagt het fonds bij aan het terugdringen van het woningtekort in Nederland.

Dividenduitkeringen 
Het geprognosticeerde dividend bedraagt 6,0% tot ultimo 2027, waarna het geprognosticeerde dividend door indexatie van de huren kan oplopen naar 6,4%. Het dividend wordt per kwartaal bij wijze van interim-dividend uitgekeerd aan de participanten.

Onderstaand een overzicht van de verwachte dividenden:

Fondspagina Excellent Fondsen

De woningportefeuille – mogelijke aankopen
Per datum prospectus vinden gesprekken plaats over de aankoop van circa 75 verschillende woningprojecten (meer dan 3.000 woningen). De verwachte maandelijkse huur ligt tussen € 700 (sociale huurwoningen) en € 1.400 (vrije sector huurwoningen). In het prospectus treft u een overzicht aan van de mogelijke aankopen.

Wekelijks krijgt Credit Linked Beheer gemiddeld vier nieuwbouwprojecten aangeboden (variërend van 8 tot meer dan 150 woningen). Dit biedt voldoende flexibiliteit om geschikte aankopen te doen. Credit Linked Beheer koopt ruwweg één op de tien projecten die hen wordt aangeboden. Het afgelopen jaar kocht Credit Linked Beheer circa 1.000 nieuwbouwwoningen voor haar fondsen en de verwachting voor komend jaar is nog hoger.

Fondspagina Excellent Fondsen

Prospectus aanvragen, presentatie of webinar bijwonen?
Voor dit fonds worden informatieavonden georganiseerd. Tijdens de presentatie en webinar wordt u geïnformeerd over het Huurwoningen Nederland Fonds III, de risico’s en de mogelijke aankopen. Wilt u het prospectus ontvangen en/of de presentatie of webinar bijwonen, dan kan dat via het contactformulier.

  • Informatiebijeenkomst op woensdag 19 januari om 20.00 in Breukelen.

  • Webinar (online) op dinsdag 25 januari om 19.30 uur.

Kenmerken van deze belegging

Beheerder en toezicht
Credit Linked Beheer B.V. (hierna te noemen Credit Linked Beheer) is opgericht in 2012 en introduceerde in 2014 het Huurwoningen Nederland Fonds. In 2016 , parallel aan de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt, nam de interesses van beleggers significant toe. Credit Linked Beheer verwerft projecten van gerenommeerde Nederlandse bouwers en projectontwikkelaars, waaronder VolkerWessels, BPD, Heijmans, TBI, Dura Vermeer en Van Wijnen en de Klok Groep.

Credit Linked Beheer B.V. staat onder toezicht van de AFM en treedt op als beheerder van het Huurwoningen Nederland FondsCredit Linked Beheer is ook vergunninghoudend beheerder van het Groenwoningen Fonds, Duurzaamwoningen Fonds, Huurwoningen Nederland Fonds II en het Ecowoningen fonds (artikel 2:65 Wft). 

Risico’s
Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds III brengt risico’s met zich mee. 

Risico van beperkte verhandelbaarheid:

Beperkte verhandelbaarheid houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn op de handelskoers kunnen worden verkocht.

Marktrisico:

Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld ongunstige economische ontwikkelingen, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten.

(Her)financieringsrisico:

Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt). Ook kunnen afspraken met de financier worden geschonden (de convenanten), waardoor de financiering mogelijk (deels) opeisbaar wordt.

Renterisico:

Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.

Risico op wijziging (fiscale)
regelgeving:

De fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen. Daarnaast kan de overheid andere maatregelen treffen, die ongunstig blijken voor woningbeleggers.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per participatie gedurende de prognose looptijd van het fonds. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement.

Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname. 

INFORMATIE AANVRAGEN

Wenst u op de hoogte gehouden te worden over nieuwe emissies of wilt u de webinar van het fonds bekijken, dan kunt u dit kenbaar maken door onderstaand formulier in te vullen. Mocht u vragen hebben of wilt u ons persoonlijk spreken, dan kunt u bereiken op 085 – 0471 280. Wij nemen graag de tijd voor u. 

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. Deelname is alleen mogelijk nadat u heeft kennisgenomen van het officiële prospectus. Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Bel me terug

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens