PROSPECTUS
AANVRAGEN

RECLAME

Duurzaamwoningen fonds df Excellent Fondsen

Actueel fonds:

DUURZAAMWONINGEN FONDS

Participaties van

€ 5.000,-

Verwacht effectief rendement

8,0%*

Duurzaamwoningen fonds df Excellent Fondsen

Actueel fonds:

DUURZAAMWONINGEN FONDS

Participaties van

€ 5.000,-

Verwacht effectief rendement

8,0%*

RECLAME

Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatie document dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Duurzaamwoningen Fonds

Het Duurzaamwoningen Fonds is open voor inschrijving, nadat op 28 juli 2021 het prospectus voor de tweede emissie is goedgekeurd door de AFM. Het fonds belegt sinds 2018 in nieuwe en jonge, duurzame en energiezuinige woningen en appartementen in Nederland, met de nadruk op vrije sector huurwoningen. Inmiddels bestaat het fonds uit 165 woningen. Bij het welslagen van de emissie zal de woningportefeuille groeien naar circa 393 woningen.

Participanten profiteren van een stabiel direct verhuurrendement. Het verwacht effectief jaarrendement is 8,0%*.

Minder financiering dan gebruikelijk bij woningfondsen
Het fonds onderscheidt zich door een lager financieringsniveau van 45% (andere woningfondsen gebruiken doorgaans 60% financiering).

Duurzaam en energiezuinig
Met de opbrengst van de emissie worden (voornamelijk) vrije sector huurwoningen gekocht met een hoogwaardig afwerkingsniveau. Alle aangekochte woningen hebben een energielabel van A+++ of beter. Naast de relatief lage financiering onderscheidt het fonds zich ook op het gebied van duurzaamheid. 

Verhandelbaarheid
Participaties worden door het fonds teruggekocht tegen de handelskoers van het fonds. Er geldt echter wel een afslag op de handelskoers indien de participaties minder dan twee jaar in bezit zijn van de participant. Na twee jaar is uitstappen kosteloos.

– 2,75% afslag voor participaties die minder dan een jaar in bezit zijn.
– 1,5% afslag voor participaties die minimaal een jaar, maar minder dan twee jaar in bezit zijn.

Duurzaamwoningen fonds df Excellent Fondsen
Geografische spreiding portefeuille

Dividenduitkeringen 
Het geprognosticeerde dividend bedraagt 5,2%* tot ultimo 2023, waarna het dividend door huurindexatie kan oplopen. Het dividend wordt per kwartaal bij wijze van interim-dividend uitgekeerd aan de participanten. Onderstaand een overzicht van de reeds uitgekeerde en verwachte dividenden:

Duurzaamwoningen fonds df Excellent Fondsen
Duurzaamwoningen fonds df Excellent Fondsen

De woningportefeuille:
Het fonds koopt geen woningen in krimpgemeenten, in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen

Onderstaand een overzicht van de woningportefeuille per datum prospectus.


Webinar
Op 14 september om 14.00 uur wordt er een webinar georganiseerd. Tijdens het webinar informeren wij u over de tweede emissie van het Duurzaamwoningen Fonds, de woningportefeuille en de risico’s. Wilt u toegang tot het webinar, dan zien wij uw aanmelding graag tegemoet.

Kenmerken van deze belegging

Beheerder en toezicht

Het Duurzaamwoningen Fonds en Credit Linked Beheer B.V. vallen onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Credit Linked Beheer is de oprichter en beheerder van vijf particuliere woningfondsen die gezamenlijk een waarde van bijna € 700 miljoen vertegenwoordigen. Het Groenwoningen Fonds en het Ecowoningen Fonds zijn door de overheid aangewezen fiscale groenfondsen. Naast deze twee fondsen beheert Credit Linked Beheer ook het Huurwoningen Nederland Fonds, het Duurzaamwoningen Fonds en het Huurwoningen Nederland Fonds ll. Voor de fondsen zijn ruim 2.500 jonge, energiezuinige eengezinswoningen en appartementen gekocht verspreid over meer dan 90 locaties in Nederland. Credit Linked Beheer beschikt over een door de AFM verleende vergunning voor het beheren van beleggingsfondsen.

Risico’s
* Beleggen in het Duurzaamwoningen Fonds brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement:

Marktrisico
Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld veranderingen in het economische klimaat, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten van het fonds.

Risico van beperkte verhandelbaarheid
Beperkte verhandelbaarheid houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn op de handelskoers kunnen worden verkocht. Een belegger kan langer aan deze belegging zijn gebonden (met name bij ongunstige marktontwikkelingen) dan verwacht of gewenst is.

Risico van wijzigingen in regelgeving:
Wijzigingen in regelgeving (bijvoorbeeld door regulering van de vrije sector huurmarkt) of ander overheidsingrijpen kan leiden tot een lager rendement.

Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden is het bedrag van zijn of haar deelname. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.

INFORMATIE AANVRAGEN

Hieronder kunt u het prospectus aanvragen. Tevens kunt u zich aanmelden voor de webinar. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact op nemen met 085 – 0471 280. Wij nemen graag de tijd voor u. 

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. Deelname is alleen mogelijk nadat u heeft kennisgenomen van het officiële prospectus. Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Afspraak maken

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens