Huurwoningen Nederland Fonds 4

Beleggen in nieuwe en jonge huurwoningen in Nederland.

Participeer vanaf

Participeren kan vanaf € 10.000
(twee participaties à € 5.000)

Verwacht rendement

Het verwacht effectief rendement is 6,7%* per jaar

RECLAME

Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

huurwoningen-nederland-fonds-4 Excellent Fondsen

Huurwoningen Nederland Fonds 4

Per 19 juni 2023 is de emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds 4 open voor inschrijving na goedkeuring van het prospectus door de AFM. Het fonds belegt in nieuwe en jonge woningen en appartementen in Nederland. Alle woningen zijn gasloos en hebben een energielabel van A of hoger. Deelnemen kan vanaf € 10.000 (2 participaties à € 5.000).

(Dividend)uitkeringen

Nieuwbouwwoningen geven gedurende de bouw geen huurinkomsten. Daarom is het dividend tot de woningportefeuille geheel is opgeleverd (eind 2025) gebaseerd op het lange termijn verwachte verhuurrendement. Het dividend is onder voorbehoud van voldoende beschikbare liquiditeiten. Het verwachte dividend bedraagt 5,3% op jaarbasis en wordt per kwartaal uitgekeerd.

U ontvangt wanneer het fonds wordt beëindigd of u uw participaties overdraagt een terugbetaling gebaseerd op de nettovermogenswaarde per participatie.

Hiernaast vindt u een schematische weergave van beide uitkeringen op basis van het minimale deelname bedrag van twee participaties oftewel € 10.000.

huurwoningen-nederland-fonds-4 Excellent Fondsen


Bijdrage leveren aan oplossen woningtekort

Net zoals woningcorporaties en institutionele partijen zorgt het Huurwoningen Nederland Fonds 4 voor de bouw van nieuwe duurzame huurwoningen. Bij aankoop van de huurwoningen zullen waar mogelijk en gewenst ook afspraken met gemeenten worden gemaakt. U kunt hierbij denken aan afspraken over het huurniveau, maximale huurindexatie en de mogelijkheid om huurwoningen aan zittende huurders te verkopen. Hierdoor draagt het fonds bij aan het terugdringen van het woningtekort in Nederland.

Beleggingsbeleid en woningportefeuille

Het Huurwoningen Nederland Fonds 4 zal beleggen in te ontwikkelen en bestaande complexen van huurwoningen met energielabel A of beter. De verwachte maandelijkse huur ligt tussen € 750 en € 1.300. Er wordt er gekeken naar geografische spreiding, spreiding tussen grotere en kleinere plaatsen, spreiding tussen huurniveaus (niet alleen relatief lage of hoge huren) en de grootte van de individuele woningen.

Er kan worden belegd in senioren- en zorgwoningen mits de woningen, indien nodig, zelfstandig te verhuren zijn. Ook kan er geïnvesteerd worden in commerciële ruimten, zoals bijvoorbeeld buurtwinkels en supermarkten als ze onderdeel zijn van de aankoop van een woningproject. Hierbij geldt verder dat de commerciële ruimten qua oppervlakte en waarde ondergeschikt moeten zijn aan de aangekochte woningprojecten.

In juli is een hoofdlijnen overeenkomst getekend voor de aankoop van 45 nieuwbouw appartementen in Capelle aan den IJssel, energielabel A+++. Uitgebreide informatie over dit project vindt u in het onlangs goedgekeurde supplement. 

huurwoningen-nederland-fonds-4 Excellent Fondsen

Beheerder en toezicht

Credit Linked Beheer B.V. (hierna te noemen Credit Linked Beheer) is opgericht in 2012 en introduceerde in 2014 het Huurwoningen Nederland Fonds. In 2016 , parallel aan de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt, nam de interesses van beleggers significant toe. Credit Linked Beheer verwerft projecten van gerenommeerde Nederlandse bouwers en projectontwikkelaars, waaronder VolkerWessels, BPD, Heijmans, TBI, Dura Vermeer en Van Wijnen en de Klok Groep.

Credit Linked Beheer B.V. staat onder toezicht van de AFM en treedt op als beheerder van het Huurwoningen Nederland Fonds 4. Credit Linked Beheer is ook vergunninghoudend beheerder van het Groenwoningen Fonds, Duurzaamwoningen Fonds, Huurwoningen Nederland Fonds I, II en III en het Ecowoningen fonds (artikel 2:65 Wft).

Risico’s

Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds 4 brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement:

  • Risico van beperkte verhandelbaarheid: dit houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn tegen de dan geldende handelskoers kunnen worden verkocht.
  • Marktrisico: verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld ongunstige economische ontwikkelingen, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten.
  • (Her)financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt).
  • Renterisico: Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.
  • Ontwikkelrisico: dit kan, om diverse redenen, leiden tot hogere aankoopkosten, hoger dan verwachte exploitatiekosten, lagere huuropbrengsten en meer leegstand.
  • Risico op wijziging (fiscale) regelgeving: door (verdere) wijzigingen in de (fiscale) wet- en regelgeving in Nederland kan de fiscale en financiële positie van het Huurwoningen Nederland Fonds 4 wijzigen en/of de rentabiliteit worden beïnvloed. Voorbeelden zijn wijzigingen in de fiscale behandeling van beleggingsfondsen en/of beperkingen op de huurindexatie en aanvangshuren van woningen en/of onvoorziene wijzigingen in klimaatwetgeving.


Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per participatie gedurende de prognose looptijd van het fonds. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement.

Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname. 

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Excellent Fondsen B.V

Als emissiekantoor gespecialiseerd in vastgoedbeleggingsfondsen informeren wij u graag over actuele investeringsmogelijkheden. Wij werken uitsluitend samen met aanbieders die onder toezicht staan van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en beschikken over een goede staat van dienst.

contact

M.H. Tromplaan 47
7513 AB Enschede

Tel: +31 (0)85 04 71 280
info@excellentfondsen.nl

Afspraak maken

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens