NOVA Woningfonds Excellent Fondsen
NOVA Woningfonds Excellent Fondsen

Beleggen in duurzame nieuwbouwwoningen zonder hypothecaire financiering.

Reclame: Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatie document dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

5,4%

Verwacht rendement

3,5%

Verwacht dividend

5,4%

Verwacht rendement

3,5%

Verwacht dividend

5,4%

Verwacht rendement

3,5%

Verwacht dividend

5,4%

Verwacht rendement

3,5%

Verwacht dividend

5,4%

Verwacht rendement

3,5%

Verwacht dividend

NOVA Woningfonds

De eerste emissie van het NOVA Woningfonds is geopend voor inschrijving na goedkeuring van het prospectus door de Autoriteit Financiële Markten in oktober 2022. Het fonds zal beleggen in duurzame en gasloze nieuwbouwwoningen in Nederland.

Participanten profiteren van het verhuurrendement uit de woningportefeuille met een verwacht effectief jaarrendement van 5,4%.

Eerste recht van hypotheek

Voor deze belegging wordt geen gebruik gemaakt van hypothecaire financiering, hierdoor geniet u als belegger van een eerste recht van hypotheek. Het NOVA Woningfonds is hierdoor niet afhankelijk van renteschommelingen en (her)financieringsrisico’s.

Dividenduitkeringen

Het geprognosticeerde dividend bedraagt 3,5% tot ultimo 2026, waarna het geprognosticeerde dividend door indexatie van de huren kan oplopen naar 4,4%. Het dividend wordt per kwartaal uitgekeerd in contanten of deelparticipaties (stockdividend).

Onderstaand een overzicht van de verwachte dividenden:

NOVA Woningfonds Excellent Fondsen

Bijdrage leveren aan oplossen woningtekort

Net zoals woningcorporaties en institutionele partijen zorgt het NOVA Woningfonds voor de bouw van nieuwe duurzame huurwoningen. Bij aankoop van de huurwoningen zullen waar mogelijk en gewenst ook afspraken met gemeenten worden gemaakt. U kunt hierbij denken aan afspraken over het huurniveau, maximale huurindexatie en de mogelijkheid om huurwoningen aan zittende huurders te verkopen. Hierdoor draagt het fonds bij aan het terugdringen van het woningtekort in Nederland.

Duurzame woningportefeuille

Het merendeel van de woningen van het NOVA Woningfonds zal een energielabel hebben van A+++ of beter. Door te kiezen voor groene energielabels wil het fonds een bijdrage leveren aan de vermindering van CO2 uitstoot in Nederland.

Per datum prospectus vinden gesprekken plaats over de aankoop van circa 75 verschillende woningprojecten (meer dan 3.000 woningen). In de onderstaande tabel vindt u een indicatieve selectie.

NOVA Woningfonds Excellent Fondsen

Presentaties

Binnenkort vinden er presentaties plaats voor het NOVA Woningfonds. Tijdens deze presentaties wordt u geïnformeerd over het fonds, de risico’s en de mogelijke aankopen. Wilt u hier bij aanwezig zijn, dan zien wij uw aanmelding graag tegemoet.

Informatiebijeenkomst op maandag 14 november om 20.00 in Utrecht.
Informatiebijeenkomst op maandag 15 november om 20.00 in Haarlem.
Informatiebijeenkomst op woensdag 16 november om 20.00 in Eindhoven.
Informatiebijeenkomst op donderdag 17 november om 20.00 in Rotterdam.
Webinar (online) beschikbaar vanaf 24 oktober

Kenmerken van deze belegging

Beheer en toezicht

Credit Linked Beheer B.V. (hierna te noemen Credit Linked Beheer) is opgericht in 2012 en introduceerde in 2014 het Huurwoningen Nederland Fonds. In 2016 , parallel aan de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt, nam de interesses van beleggers significant toe. Credit Linked Beheer verwerft projecten van gerenommeerde Nederlandse bouwers en projectontwikkelaars, waaronder VolkerWessels, BPD, Heijmans, TBI, Dura Vermeer en Van Wijnen en de Klok Groep.

Credit Linked Beheer B.V. staat onder toezicht van de AFM en treedt op als beheerder van het NOVA Woningfonds. Credit Linked Beheer is ook vergunninghoudend beheerder van het Groenwoningen Fonds, Duurzaamwoningen Fonds, Huurwoningen Nederland Fonds I, II en III en het Ecowoningen fonds (artikel 2:65 Wft).

Per datum prospectus vinden gesprekken plaats over de aankoop van circa 75 verschillende woningprojecten (meer dan 3.000 woningen). In de onderstaande tabel vindt u een indicatieve selectie.

Risico’s

Beleggen in het NOVA Woningfonds brengt risico’s met zich mee.

  • Risico van beperkte verhandelbaarheid: Beperkte verhandelbaarheid houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn tegen de dan geldende handelskoers kunnen worden verkocht.
  • Marktrisico: Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld veranderingen in het economische klimaat, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten van het fonds. Een waardedaling van de woningportefeuille leidt tot een lagere rentabiliteit en lagere waarde van de participaties.
  • Wijziging in (fiscale) regelgeving: Door wijzigingen in de (fiscale) wet- en regelgeving in Nederland kan de fiscale en financiële positie van het NOVA Woningfonds wijzigen en/of de rentabiliteit worden beïnvloed. Voorbeelden zijn wijzigingen in de fiscale behandeling van beleggingsfondsen en/of beperkingen op de huurindexatie en aanvangshuren van woningen.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per participatie gedurende de prognose looptijd van het fonds. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement.

Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname.

Prospectus aanvragen

In de prospectus staat alle informatie die u nodig heeft
om een weloverwogen beslissing te maken.

Actuele investeringsmogelijkheden?

Meld u aan en wij informeren u graag als eerste over nieuwe investeringsmogelijkheden.

Excellent Fondsen B.V

Als emissiekantoor gespecialiseerd in vastgoedbeleggingsfondsen informeren wij u graag over actuele investeringsmogelijkheden. Wij werken uitsluitend samen met aanbieders die onder toezicht staan van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en beschikken over een goede staat van dienst.

contact

M.H. Tromplaan 47
7513 AB Enschede

Tel: +31 (0)85 04 71 280
info@excellentfondsen.nl

Prospectus
aanvragen

Bel me terug

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens