NOVA Woningfonds Excellent Fondsen

Beleggen in het NOVA Woningfonds

Beleggen in duurzame nieuwbouwwoningen zonder hypothecaire financiering.

Participeer vanaf

Participeren kan vanaf € 5.000,-
(geen emissiekosten)

Verwacht rendement

Het verwacht effectief rendement is 6,0%* per jaar

RECLAME

Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

NOVA Woningfonds Excellent Fondsen

NOVA Woningfonds

De eerste emissie van het NOVA Woningfonds is geopend voor inschrijving na goedkeuring van het prospectus door de Autoriteit Financiële Markten in oktober 2022. Het fonds zal beleggen in duurzame en gasloze nieuwbouwwoningen in Nederland.

Participanten profiteren van het verhuurrendement uit de woningportefeuille met een verwacht effectief jaarrendement van 6,0%.

Eerste recht van hypotheek

Voor deze belegging wordt geen gebruik gemaakt van hypothecaire financiering, hierdoor geniet u als belegger van een eerste recht van hypotheek. Het NOVA Woningfonds is hierdoor niet afhankelijk van renteschommelingen en (her)financieringsrisico’s.

Dividenduitkeringen

Het geprognosticeerde dividend bedraagt 4,0% tot ultimo 2029, waarna het geprognosticeerde dividend door indexatie van de huren kan oplopen naar 5,3%. Het dividend wordt per kwartaal uitgekeerd in contanten of deelparticipaties (stockdividend).

Onderstaand een overzicht van de verwachte dividenden:

Dividendtabel NOVA


Bijdrage leveren aan oplossen woningtekort

Net zoals woningcorporaties en institutionele partijen zorgt het NOVA Woningfonds voor de bouw van nieuwe duurzame huurwoningen. Bij aankoop van de huurwoningen zullen waar mogelijk en gewenst ook afspraken met gemeenten worden gemaakt. U kunt hierbij denken aan afspraken over het huurniveau, maximale huurindexatie en de mogelijkheid om huurwoningen aan zittende huurders te verkopen. Hierdoor draagt het fonds bij aan het terugdringen van het woningtekort in Nederland.

Duurzame woningportefeuille

Het merendeel van de woningen van het NOVA Woningfonds zal een energielabel hebben van A+++ of beter. Door te kiezen voor groene energielabels wil het fonds een bijdrage leveren aan de vermindering van CO2 uitstoot in Nederland.

Per datum prospectus vinden gesprekken plaats over de aankoop van circa 75 verschillende woningprojecten (meer dan 3.000 woningen). In de onderstaande tabel vindt u een indicatieve selectie.

NOVA Woningfonds Excellent Fondsen

Beheerder en toezicht
Credit Linked Beheer B.V. (hierna te noemen Credit Linked Beheer) is opgericht in 2012 en introduceerde in 2014 het Huurwoningen Nederland Fonds. In 2016 , parallel aan de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt, nam de interesses van beleggers significant toe. Credit Linked Beheer verwerft projecten van gerenommeerde Nederlandse bouwers en projectontwikkelaars, waaronder VolkerWessels, BPD, Heijmans, TBI, Dura Vermeer en Van Wijnen en de Klok Groep.

Credit Linked Beheer B.V. staat onder toezicht van de AFM en treedt op als beheerder van het NOVA Woningfonds. Credit Linked Beheer is ook vergunninghoudend beheerder van het Groenwoningen Fonds, Duurzaamwoningen Fonds, Huurwoningen Nederland Fonds I, II en III en het Ecowoningen fonds (artikel 2:65 Wft).

Risico’s
Beleggen in het NOVA Woningfonds brengt risico’s met zich mee. Vastgoed is een lange termijn belegging waarmee goede rendementen behaald kunnen worden. De belegger dient zich er niettemin van bewust te zijn dat beleggen in vastgoed en beleggen in het algemeen risico’s met zich meebrengt. Voorbeelden van de risico’s zijn marktrisico, renterisico, verhuur- en leegstand risico, en liquiditeitsrisico. De risico’s van beleggen in vastgoed in het algemeen en in dit fonds in het bijzonder zijn omschreven in het Prospectus.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per participatie gedurende de prognose looptijd van het fonds. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement.

Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname. 

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Excellent Fondsen B.V

Als emissiekantoor gespecialiseerd in vastgoedbeleggingsfondsen informeren wij u graag over actuele investeringsmogelijkheden. Wij werken uitsluitend samen met aanbieders die onder toezicht staan van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en beschikken over een goede staat van dienst.

contact

M.H. Tromplaan 47
7513 AB Enschede

Tel: +31 (0)85 04 71 280
info@excellentfondsen.nl

Afspraak maken

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens