Uitschrijven

RECLAME

Actueel fonds:

NOVA WONINGFONDS

Verwacht effectief rendement

5,4%*

Participaties van

€ 5.000,-

Actueel fonds:

NOVA WONINGFONDS

Verwacht effectief rendement

5,4%*

Participaties van

€ 5.000,-

RECLAME

Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatie document dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

NOVA WONINGFONDS

De eerste emissie van het NOVA Woningfonds is geopend voor inschrijving na goedkeuring van het prospectus door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) in oktober 2022. Het fonds zal beleggen in duurzame en gasloze nieuwbouwwoningen in Nederland.

Verwacht effectief rendement van 5,4%
Beleggers in het fonds profiteren van een direct verhuurrendement. Dit leidt, in combinatie met een geprognosticeerde waardestijging, tot een totaal verwacht effectief jaarrendement van 5,4%. Het verwachte dividend bedraagt 3,5% tot ultimo 2026, waarna het door jaarlijkse indexatie van de huren en het uitponden van individuele woningen kan oplopen naar 4,4%. Het dividend wordt per kwartaal uitgekeerd.

Zonder hypothecaire financiering
Voor de financiering van de aankopen zal het fonds alleen gebruik maken van het eigen vermogen, dat verstrekt is door de deelnemende participanten. Er wordt geen vreemd vermogen in de vorm van hypothecaire geldleningen aangetrokken. Het NOVA Woningfonds is hierdoor niet (direct) afhankelijk van renteschommelingen en (her)financieringsrisico’s.

Onderstaand treft u een overzicht van de verwachte dividenden:

Nova Woningfonds Excellent Fondsen

Bijdrage leveren aan oplossen woningtekort
Net zoals woningcorporaties en institutionele partijen zorgt het NOVA Woningenfonds voor de bouw van nieuwe huurwoningen. Hierdoor draagt het fonds bij aan het terugdringen van het woningtekort in Nederland.

Duurzame woningportefeuille
Naar verwachting zal het merendeel van de woningen van het fonds een energielabel hebben van A+++ of beter. Door te kiezen voor groene energielabels wil het fonds een bijdrage leveren aan de vermindering van CO2 uitstoot in Nederland.

Per datum prospectus vinden gesprekken plaats over de aankoop van circa 75 verschillende woningprojecten (meer dan 3.000 woningen). In de onderstaande tabel vindt u een indicatieve selectie.

Nova Woningfonds Excellent Fondsen

Informatiebijeenkomsten
Voor dit fonds worden informatieavonden georganiseerd. Tijdens de presentatie en webinar wordt u geïnformeerd over het NOVA Woningfonds , de risico’s en de mogelijke aankopen. Wilt u het prospectus ontvangen en/of de presentatie of webinar bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier.

  • Utrecht – maandag 14 november om 20.00
  • Haarlem – maandag 15 november om 20.00
  • Eindhoven – woensdag 16 november om 20.00
  • Rotterdam – donderdag 17 november om 20.00
  • Webinar (online) beschikbaar vanaf 24 oktober

Kenmerken van deze belegging

Beheerder en toezicht
Credit Linked Beheer B.V. (hierna te noemen Credit Linked Beheer) is opgericht in 2012 en introduceerde in 2014 het Huurwoningen Nederland Fonds. In 2016 , parallel aan de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt, nam de interesses van beleggers significant toe. Credit Linked Beheer verwerft projecten van gerenommeerde Nederlandse bouwers en projectontwikkelaars, waaronder VolkerWessels, BPD, Heijmans, TBI, Dura Vermeer en Van Wijnen en de Klok Groep.

Credit Linked Beheer B.V. staat onder toezicht van de AFM en treedt op als beheerder van het NOVA WoningfondsCredit Linked Beheer is ook vergunninghoudend beheerder van het Groenwoningen Fonds, Duurzaamwoningen Fonds, Huurwoningen Nederland Fonds I, II en III en het Ecowoningen fonds (artikel 2:65 Wft). 

Risico’s
Beleggen in het NOVA Woningfonds brengt risico’s met zich mee. 

Risico van beperkte verhandelbaarheid:

Beperkte verhandelbaarheid houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn op de handelskoers kunnen worden verkocht.

Marktrisico:

Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld ongunstige economische ontwikkelingen, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten.

Risico op wijziging (fiscale)
regelgeving:

De fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen. Daarnaast kan de overheid andere maatregelen treffen, die ongunstig blijken voor woningbeleggers.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per participatie gedurende de prognose looptijd van het fonds. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement.

Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname. 

INFORMATIE AANVRAGEN

Hieronder kunt u het prospectus aanvragen en/of zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst of de webinar. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact op nemen met 085-0471280. Wij nemen graag de tijd voor u.  

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. Deelname is alleen mogelijk nadat u heeft kennisgenomen van het officiële prospectus. Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Bel me terug

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens