SynVest Dutch Excellent Fondsen

Synvest Dutch RealEstate fund

Het SynVest Dutch RealEstate Fund is samengesteld uit Nederlands commercieel vastgoed. Zij toetsen continu de optimale samenstelling van de vastgoedportefeuille aan de hand van de ontwikkelingen in de markt.

Participeer vanaf

Participeren kan vanaf € 2.500,-
(geen emissiekosten)

Maandelijks dividend

Het maandelijks voorschotdividend bedraagt 6%* op jaarbasis

RECLAME

Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Banner Synvest Dutch 23

SynVest Dutch RealEstate Fund

Het SynVest Dutch RealEstate Fund richt zich op een mix van vastgoed door heel Nederland. De objecten worden zorgvuldig geselecteerd binnen het beleggingsprofiel. Het gaat om panden die ook in de toekomst in een behoefte blijven voorzien zoals supermarkten, wijkwinkelcentra, gezondheidscentra, bedrijfsruimten en kantoren. Door het grote aantal in huurders blijft het risico beperkt. 

Inmiddels beschikt het fonds over ruim € 413 miljoen aan fondsvermogen.

Voorschotdividend 6%

De kosten en (huur)opbrengsten van een vastgoedfonds zijn voorspelbaar. Hierdoor is het mogelijk om u elke maand een voorschotdividend uit te keren van 6,0%* op jaarbasis.

Gemiddeld jaarlijks fondsrendement 9,2%

Synvest richt zich bewust op verschillende soorten vastgoed en volgt continu de ontwikkelingen in de markt. Hierdoor kunnen zij de optimale vastgoedportefeuille samenstellen met goede rendementsverwachtingen. Het gemiddeld jaarlijks fondsrendement is 9,2%* sinds oprichting in 2020.

Vastgoed indeling SynVest Dutch

De portefeuille

Het fonds beheert een gevarieerde portefeuille van vastgoedobjecten verspreid over diverse locaties in heel Nederland. De nadruk ligt op panden die ook in de toekomst aan blijvende behoeften zullen voorzien. Dit omvat zorgvastgoed, diverse soorten retailfaciliteiten, PDV’s (perifere detailhandelsvestigingen: zoals Gamma, Praxis en Jysk, vaak net buiten het (stads)centrum), winkelcentra, bedrijfs- en kantoorpanden. In elk winkelcentrum is ten minste één supermarkt aanwezig.

Klik onderstaand voor een volledig overzicht van de huidige portefeuille.

Kenmerken van deze belegging

Risicometer AFM Synvest

Extra maand dividend

U ontvangt een maand extra dividend als u in april minimaal € 10.000,- in het SynVest Dutch RealEstate Fund belegt. 

Uitbreiden en verkopen

Het grote verschil met andere vastgoedfondsen is de mogelijkheid om uw belegging uit te breiden of (gedeeltelijk) te verkopen. Er is geen einddatum, u bepaalt zelf wanneer u uit het fonds stapt. Om beleggers in het fonds te beschermen, gelden er bij de verkoop van uw belegging wel een paar voorwaarden. Lees altijd het prospectus en de Essentiële-informatiedocument (Eid).

De uitstapkosten bedragen 2,5%. Omdat beleggen in vastgoed een langetermijnbelegging is, worden gedurende de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening gebracht, daarnaast ook door de hoge aankoopkosten (bijvoorbeeld makelaarscourtage, acquisitie- en selectiekosten, overdrachtsbelasting). De uitstapkosten komen ten goede aan het fonds, niet aan de beheerder.

De uitstapkosten worden berekend over de verkoopwaarde waarbij wordt gekeken naar het moment waarop investeringen zijn gedaan.

De uitstapkosten zijn:

  • Jaar 1: 9%
  • Jaar 2: 7%
  • Jaar 3: 5%
  • Na 3 jaar zijn de uitstapkosten altijd 2,5%

Risico’s

Vastgoed is een lange termijn belegging waarmee goede rendementen behaald kunnen worden. De belegger dient zich er niettemin van bewust te zijn dat beleggen in vastgoed en beleggen in het algemeen risico’s met zich meebrengt. Voorbeelden van de risico’s zijn marktrisico, renterisico, verhuur- en leegstand risico, en liquiditeitsrisico. De risico’s van beleggen in vastgoed in het algemeen en in dit fonds in het bijzonder zijn omschreven in het Prospectus.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per participatie gedurende de prognose looptijd van het fonds. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement.

Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Excellent Fondsen B.V

Als emissiekantoor gespecialiseerd in vastgoedbeleggingsfondsen informeren wij u graag over actuele investeringsmogelijkheden. Wij werken uitsluitend samen met aanbieders die onder toezicht staan van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en beschikken over een goede staat van dienst.

contact

M.H. Tromplaan 47
7513 AB Enschede

Tel: +31 (0)85 04 71 280
info@excellentfondsen.nl

Afspraak maken

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens