Uitschrijven

SynVest Dutch Excellent Fondsen

Actueel fonds:

SynVest Dutch RealEstate fund

Participeren vanaf

€ 2.500,-

Fondsrendement in 2022

6,8%*

SynVest Dutch Excellent Fondsen
SynVest Dutch Excellent Fondsen

Actueel fonds:

SynVest Dutch RealEstate fund

Participeren vanaf

€ 2.500,-

Fondsrendement in 2022

6,8%*

RECLAME

Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatie document dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

SynVest Dutch RealEstate Fund

Het SynVest Dutch RealEstate Fund is een groeifonds in Nederlands vastgoed. Dit fonds belegt in een mix van vastgoed die in een blijvende behoefte voorzien. Inmiddels heeft het fonds ruim €374 miljoen aan fondsvermogen. 

Gerealiseerd fondsrendement van 6,8%* in 2022

Het gerealiseerde fondsrendement in 2022 is 6,8%*. Het voorschotdividend bedraagt 6,0%* per jaar en wordt maandelijks uitgekeerd.

Mix van vastgoed

SynVest koopt een mix van vastgoed op locaties door heel Nederland. Het gaat om panden die in een behoefte blijven voorzien, zoals gezondheidscentra, supermarkten, bedrijfspanden en kantoorpanden:

 • Buurtwinkelcentra en supermarkten
  Het fonds richt zich op winkels die voorzien in de eerste levensbehoefte.
 • Bedrijfspanden
  Panden met opslagmogelijkheden, zoals groothandels of kleine webwinkels.
 • Gezondheidscentra
  Centra met bijvoorbeeld een huisarts, apotheek, fysiotherapeut, etc.
 • Kantoren
  Belangrijk is een locatie met goede bereikbaarheid met zowel auto als OV, reële huurprijzen, indeelbaarheid en een goed energielabel.

Vastgoed selectie

Het fonds is in januari 2020 van start gegaan en heeft de eerste objecten aangekocht toen de Corona maatregelen al van kracht waren. Hierdoor kon SynVest gezond vastgoed selecteren. Buiten de gebruikelijke selectiefactoren zoals juiste locatie, energielabel, goede bereikbaarheid voor auto en OV, kijkt SynVest in deze coronatijd ook naar andere zaken.

Het effect van de huidige Corona crisis zien we terug in gunstige aankoopprijzen van het vastgoed. SynVest kijkt scherp of er huurders zijn met huurachterstanden of betalingsregelingen en neemt dit mee in de aankoop afweging en/of prijs.

Aankopen

Inmiddels bestaat het fonds uit 47 objecten. Komende maanden breidt het fonds nog verder uit.  Klik onderstaand voor een volledig overzicht van de huidige portefeuille.

Kenmerken van deze belegging

Kennismakingsvideo

Play Video

Belegging uitbreiden en verkopen

Het grote verschil met andere vastgoedfondsen is de mogelijkheid om uw belegging uit te breiden of (gedeeltelijk) te verkopen. Er is geen einddatum, u bepaalt zelf wanneer u uit het fonds stapt. Beleggen in vastgoed doet u voor de lange termijn. Toch is het mogelijk om tussentijds uit het SynVest Dutch RealEstate Fund te stappen. Wel zijn hieraan bepaalde voorwaarden verbonden om het fonds en andere beleggers te beschermen: 

Risico’s en kosten

Aan beleggen zijn risico’s en kosten verbonden. Hierover leest u meer in het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie (Ebi).

Vastgoed is een langetermijnbelegging waarmee goede rendementen behaald kunnen worden. Als belegger dient u er van bewust te zijn dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Voorbeelden van risico’s zijn markt-, rente-, verhuur-, leegstands- en liquiditeitsrisico’s. De risico’s van beleggen in vastgoed in het algemeen en in dit fonds in het bijzonder zijn omschreven in het prospectus.

Aan beleggen in dit fonds zijn kosten verbonden. Er gelden geen instapkosten. De uitstapkosten bedragen 2,5%. Omdat beleggen in vastgoed een langetermijnbelegging is, worden gedurende de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening gebracht: jaar 1: 9%, jaar 2: 7%, jaar 3: 5%. De uitstapkosten komen ten goede aan het fonds, niet aan SynVest. Naast deze kosten zijn er ook doorlopende fondskosten. Een verdere uitleg van de kosten vindt u in het Prospectus en de brochure.

Beheerder en AFM toezicht

SynVest is een beleggingsinstelling opgericht in 2005. Met meer dan € 800 miljoen in beheer belegt SynVest voor meer dan 14.000 beleggers in Nederlands en Duits vastgoed, aandelen en obligaties. De heldere beleggingsvisie en eenvoudige deelnamemogelijkheden maken de fondsen toegankelijk en succesvol. 

De beheerder van het fonds, SynVest Fund Management BV heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft en staat ingeschreven in het door de AFM bijgehouden register als bedoeld in 1:107 Wft. Voor de belegger die participeert in SynVest Dutch RealEstate Fund nv betekent het dat de AFM erop toeziet dat: 

 • beleidsbepalende personen op integriteit en deskundigheid door de AFM zijn getoetst.
 • de structuur en het Prospectus van het fonds is beoordeeld door de AFM.
 • het fonds haar jaarcijfers en halfjaarcijfers ter beoordeling aan de AFM verstrekt.
 • de beheerder haar jaarcijfers en halfjaarcijfers ter beoordeling aan de AFM verstrekt.
 • het fonds haar beleggers op integere wijze informeert.

* Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het voorschotdividend op jaarbasis per 01-01-2022 op basis van een koers van € 54,- per participatie. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per participatie gedurende de prognose looptijd van het Fonds.

INFORMATIE AANVRAGEN

Hieronder kunt u het prospectus aanvragen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact op nemen met 085-0471280. Wij nemen graag de tijd voor u. 

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. Deelname is alleen mogelijk nadat u heeft kennisgenomen van het officiële prospectus. Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Bel me terug

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens