SynVest Dutch Excellent Fondsen

Actueel fonds:

SynVest Dutch RealEstate fund

Participeren vanaf

€ 2.500,- of € 100,- per maand

Rendementsprognose

8,1%*

SynVest Dutch Excellent Fondsen
SynVest Dutch Excellent Fondsen

Actueel fonds:

SynVest Dutch RealEstate fund

Participeren vanaf

€ 2.500,- of € 100,- per maand

Rendementsprognose

8,1%*

RECLAME

Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatie document dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Play Video

SynVest Dutch RealEstate Fund

SynVest is opgericht in 2005, staat onder toezicht van de AFM en heeft circa 650 miljoen euro aan fondsvermogen onder beheer. Het SynVest Dutch RealEstate Fund is een groeifonds en koopt een mix van vastgoed in Nederland. Het gaat om panden die in een blijvende behoefte voorzien, zoals gezondheidscentra, supermarkten, bedrijfspanden en kantoorpanden. Hierdoor kan het fonds de optimale vastgoedportefeuille samenstellen met goede rendementsverwachtingen.

Mix van vastgoed; supermarkten, gezondheidscentra en kantoorpanden

 • Gezondheidscentra: centra met bijvoorbeeld een huisarts, apotheek, fysiotherapeut, etc.
 • Buurtwinkelcentra en supermarkten: winkels die voorzien in de eerste levensbehoefte.
 • Bedrijfspanden: panden met opslagmogelijkheden, zoals groothandels of kleine webwinkels.
 • Kantoren: er zijn altijd kantoren nodig. Belangrijk is een locatie met goede bereikbaarheid met zowel auto als openbaar vervoer, goede huurprijzen, splitsbaarheid en een goed energielabel.

Rendementsprognose 8,1%*

De rekenmodellen geven een gemiddeld verwacht totaalrendement van 8,1%* per jaar over een periode van 7 jaar. Dit is een voorzichtige inschatting, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Aankopen

Inmiddels bestaat het fonds uit 21 objecten. Komende maanden breidt het fonds nog verder uit.  Klik onderstaand voor een volledig overzicht van de huidige portefeuille.

Kenmerken van deze belegging

6% voorschotdividend

De kosten en (huur)opbrengsten van een vastgoedfonds zijn voorspelbaar. Hierdoor is het mogelijk om u elke maand een voorschotdividend uit te keren. Dit bedrag stelt het fonds aan het begin van elk jaar vast. Dit bedrag wordt maandelijks aan uw belegging toegevoegd en herbelegd. Zo ontstaat een rente op rente-effect en bouwt u sneller vermogen op. Vanaf een belegging van € 5.000 kunt u er ook voor kiezen om dit bedrag maandelijks te laten uitkeren.

Belegging uitbreiden en verkopen

Het grote verschil met andere vastgoedfondsen is de mogelijkheid om uw belegging uit te breiden of (gedeeltelijk) te verkopen. Er is geen einddatum, u bepaalt zelf wanneer u uit het fonds stapt. Beleggen in vastgoed doet u voor de lange termijn. Toch is het mogelijk om tussentijds uit het SynVest Dutch RealEstate Fund te stappen. Wel zijn hieraan bepaalde voorwaarden verbonden om het fonds en andere beleggers te beschermen: 

Uitstapkosten 

De kosten bij verkoop binnen één jaar bedragen 9%, binnen twee jaar 7% en binnen drie jaar 5%. Daarna zijn de kosten 2,5% van de dan geldende waarde van uw belegging. De uitstapkosten komen volledig ten goede aan het fonds. 

Uitstaptermijn:

De uitstaptermijn bij verkoop:

• € 100.000 of minder: 3 kalendermaanden
• € 100.000 – € 500.000: 6 kalendermaanden
• € 500.000 of meer: 12 kalendermaanden 

Risico’s en kosten

Aan beleggen zijn risico’s en kosten verbonden. Hierover leest u meer in het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie (Ebi).

Vastgoed is een langetermijnbelegging waarmee goede rendementen behaald kunnen worden. Als belegger dient u er van bewust te zijn dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Voorbeelden van risico’s zijn markt-, rente-, verhuur-, leegstands- en liquiditeitsrisico’s. De risico’s van beleggen in vastgoed in het algemeen en in dit fonds in het bijzonder zijn omschreven in het prospectus.

Aan beleggen in dit fonds zijn kosten verbonden. Er gelden geen instapkosten. De uitstapkosten bedragen 2,5%. Omdat beleggen in vastgoed een langetermijnbelegging is, worden gedurende de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening gebracht: jaar 1: 9%, jaar 2: 7%, jaar 3: 5%. De uitstapkosten komen ten goede aan het fonds, niet aan SynVest. Naast deze kosten zijn er ook doorlopende fondskosten. Een verdere uitleg van de kosten vindt u in het Prospectus en de brochure.

Beheerder en toezicht

Wie is SynVest?

SynVest is opgericht in 2005 en is beheerder van verschillende beleggingsfondsen in obligaties, vastgoed en aandelen. De directie wordt gevormd door Martin van Gooswilligen en Guido Quispel. SynVest Fund Management is als beheerder ingeschreven in het register van de AFM en binnen de reikwijdte van de AIFMD.

 • Synvest is een beleggingsinstelling. Zij beleggen in Nederlands en Duits vastgoed, aandelen en obligaties.
 • Synvest won de Cashcow award in 2016, 2018 en 2019, een prijs voor de beste aanbieder van beleggingsproducten in vastgoed
 • Synvest heeft circa € 650 miljoen vermogen onder beheer, valt onder toezicht van de AFM en werkt volgens de richtlijnen van de AIFMD
 • SynVest bestaat sinds 2005

De beheerder van het fonds, SynVest Fund Management BV heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft en staat ingeschreven in het door de AFM bijgehouden register als bedoeld in 1:107 Wft. Voor de belegger die participeert in SynVest Dutch RealEstate Fund nv betekent het dat de AFM erop toeziet dat: 

 • beleidsbepalende personen op integriteit en deskundigheid door de AFM zijn getoetst.
 • de structuur en het Prospectus van het fonds is beoordeeld door de AFM.
 • het fonds haar jaarcijfers en halfjaarcijfers ter beoordeling aan de AFM verstrekt.
 • de beheerder haar jaarcijfers en halfjaarcijfers ter beoordeling aan de AFM verstrekt.
 • het fonds haar beleggers op integere wijze informeert.

* Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het voorschotdividend op jaarbasis per 01-04-2021 op basis van een koers van € 53,- per participatie. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per participatie gedurende de prognose looptijd van het Fonds.

INFORMATIE AANVRAGEN

Hieronder kunt u het prospectus aanvragen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact op nemen met 085-0471280. Wij nemen graag de tijd voor u. 

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. Deelname is alleen mogelijk nadat u heeft kennisgenomen van het officiële prospectus. Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.