SynVest German Excellent Fondsen

Synvest German RealEstate fund

Sinds 2011 investeert het SynVest German RealEstate Fund succesvol in supermarkten, winkelcentra, gezondheidscentra en woningen in heel Duitsland. Het fonds keert maandelijks een voorschotdividend uit van 6% op jaarbasis.

Participeer vanaf

Participeren kan vanaf € 2.500,-
(geen emissiekosten)

Voorschotdividend

Maandelijks voorschotdividend van 6,0%* op jaarbasis.

RECLAME

Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

SynVest German Excellent Fondsen

SynVest German RealEstate Fund

Het fonds heeft een omvang van ruim 412 miljoen euro en is met een bezettingsgraad van 94% uitstekend verhuurd. Een deel van de leegstand wordt omgebouwd tot appartementen. De door huurindexatie stijgende inkomsten en de waardegroei van het vastgoed op de lange termijn zorgen voor gunstige ontwikkelingen binnen het fonds. Het grote verschil met andere vastgoedfondsen is de mogelijkheid om uw belegging uit te breiden of (gedeeltelijk) te verkopen.

Risicobeperking door een mix van vastgoedobjecten

Synvest kiest voor een mix van vastgoed rondom grote Duitse steden. Niet in de trendgevoelige en dure stadskernen, maar voor degelijke panden in de plaatsen daaromheen. Veel van de huurders hebben winkels die voorzien in primaire levensbehoeften. Zoals grote supermarkten, bakkerijen en ook discountwinkels. Ook in mindere tijden wordt daar gewinkeld voor de dagelijkse boodschappen. Daarnaast heeft het fonds woningen in de vastgoedportefeuille. De vraag naar betaalbare huurwoningen blijft groot.

De portefeuille

De portefeuille bestaat voor het grootste deel uit winkels die in de eerste levensbehoefte voorzien. Denk hierbij aan supermarkten, bakkers en slagers. Deze indeling is gemaakt op basis van huurinkomsten. Onderstaand een overzicht van de verdeling per sector:

SynVest German Excellent Fondsen
6% voorschotdividend
De kosten en (huur)opbrengsten van een vastgoedfonds zijn voorspelbaar. Hierdoor is het mogelijk om elke maand een voorschotdividend uit te keren. Dit bedrag stelt Synvest aan het begin van elk jaar vast. Dit bedrag wordt maandelijks uitgekeerd of aan uw belegging toegevoegd en herbelegd. 

Ontvang een extra maand dividend
Beleg deze maand minimaal € 10.000 en ontvang een extra maand dividend.

Kenmerken van deze belegging

Risicometer AFM Synvest

Actievoorwaarden

– De extra maand dividend geldt bij een minimale inleg van € 10.000
– De extra maand dividend geldt bij storting in de maand januari
– De storting moet voor 1 februari op de rekening van Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen staan
– Bent u nieuwe klant? Dan moet uw deelname voor 1 februari bij ons binnen zijn (online, per e-mail of per post)
– De extra maand dividend wordt automatisch herbelegd en toegevoegd aan uw belegging
– De extra maand dividend wordt de eerstvolgende maand geïnvesteerd in uw belegging         
– De extra maand dividend wordt betaald door de beheerder en komt niet ten laste van het fonds

Risico’s en kosten

Vastgoed is een lange termijn belegging waarmee goede rendementen behaald kunnen worden. De belegger dient zich er niettemin van bewust te zijn dat beleggen in vastgoed en beleggen in het algemeen risico’s met zich meebrengt. Voorbeelden van de risico’s zijn marktrisico, renterisico, verhuur- en leegstand risico, en liquiditeitsrisico. De risico’s van beleggen in vastgoed in het algemeen en in dit fonds in het bijzonder zijn omschreven in het Prospectus.

Wanneer u een deelneming in het SynVest German RealEstate Fund overweegt staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Loop geen onnodig risico. Aan dit product zijn risico’s en kosten verbonden. Hierover leest u meer in het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie (Ebi).

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per participatie gedurende de prognose looptijd van het fonds. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname.

Beleggen in het SynVest Dutch RealEstate Fonds brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname.

De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Excellent Fondsen B.V

Als emissiekantoor gespecialiseerd in vastgoedbeleggingsfondsen informeren wij u graag over actuele investeringsmogelijkheden. Wij werken uitsluitend samen met aanbieders die onder toezicht staan van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en beschikken over een goede staat van dienst.

contact

M.H. Tromplaan 47
7513 AB Enschede

Tel: +31 (0)85 04 71 280
info@excellentfondsen.nl

Afspraak maken

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens