SynVest German Excellent Fondsen

Actueel fonds:

WINKELS EN WONINGEN IN DUITSLAND

Participeren vanaf

€ 2.500,- of €100,- p/m

Gemiddeld rendement sinds oprichting.

8,2%*

SynVest German Excellent Fondsen
SynVest German Excellent Fondsen

Actueel fonds:

WINKELS EN WONINGEN IN DUITSLAND

Participeren vanaf

€ 2.500,- of €100,- p/m

Gemiddeld rendement sinds oprichting.

8,2%*

RECLAME

Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatie document dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

SynVest German RealEstate Fund

Sinds 2011 investeert het SynVest German RealEstate Fund succesvol in supermarkten en woningen in Duitsland. Het fonds keert maandelijks een voorschotdividend uit van 4% op jaarbasis. Het SynVest German RealEstate Fund heeft in 2021 een rendement van 6,98% behaald. 

Dit groeifonds belegt in degelijke winkelpanden en woningen rondom grote steden in Duitsland. De huurders zijn vooral landelijke ketens die zich richten op de dagelijkse levensbehoeften, bijvoorbeeld Rewe, Action en Aldi. In 2021 is het fonds gegroeid naar 110 objecten en een fondsvermogen van €437 miljoen. 

De goede verhuur van de objecten zorgt voor een hoog direct rendement en het vastgoed neemt gestaag in waarde toe. Daarnaast profiteert vastgoed van de lage rente en is het inflatiebestendig.

Deelnemen aan dit fonds kan al vanaf € 100,-  per maand of € 2.500,- eenmalig.

Grafiek_DV_2011-2019_580_250_s_c1_c_c (1)

Intrinsieke waarde

De taxatiewaarde van de vastgoedportefeuille is met 11% toegenomen en bedroeg eind december 2021 €398,5 miljoen. Mede door deze waardestijging is de koers van een certificaat per 1 januari 2022 verhoogd van €4.550,- (31 december 2021) naar €4.650,-.

Het rendement van dit fonds bestaat uit twee delen:

  • Het directe rendement. Dat zijn de huurinkomsten van de objecten min de kosten.
  • Het indirecte rendement. De objecten in onze portefeuille kunnen meer of minder waard worden. Ook dit draagt bij aan uw totale rendement.
Play Video

Kenmerken van deze belegging

4% voorschotdividend:

De kosten en (huur)opbrengsten van een vastgoedfonds zijn voorspelbaar. Hierdoor is het mogelijk om u elke maand een voorschotdividend uit te keren. Dit bedrag stellen wij aan het begin van elk jaar vast. Dit bedrag wordt maandelijks aan uw belegging toegevoegd en herbelegd. Zo ontstaat een rente op rente-effect en bouwt u sneller vermogen op. Vanaf een belegging van €5.000 kunt u er ook voor kiezen om dit bedrag maandelijks te laten uitkeren. 

Over synvest

SynVest is opgericht in 2005 en is beheerder van verschillende beleggingsfondsen in obligaties, vastgoed en aandelen. De directie wordt gevormd door Martin van Gooswilligen en Guido Quispel. SynVest Fund Management is als beheerder ingeschreven in het register van de AFM en binnen de reikwijdte van de AIFMD.

Risico’s en kosten

Vastgoed is een lange termijn belegging waarmee goede rendementen behaald kunnen worden. De belegger dient zich er niettemin van bewust te zijn dat beleggen in vastgoed en beleggen in het algemeen risico’s met zich meebrengt. Voorbeelden van de risico’s zijn marktrisico, renterisico, verhuur- en leegstand risico, en liquiditeitsrisico. De risico’s van beleggen in vastgoed in het algemeen en in dit fonds in het bijzonder zijn omschreven in het Prospectus.

Wanneer u een deelneming in het SynVest German RealEstate Fund overweegt staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Loop geen onnodig risico. Aan dit product zijn risico’s en kosten verbonden. Hierover leest u meer in het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie (Ebi).

Aan beleggen in dit fonds zijn kosten verbonden. Er gelden geen instapkosten. De uitstapkosten bedragen 2,5%. Omdat beleggen in vastgoed een lange termijn belegging is, worden gedurende de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening gebracht: jaar 1: 9%, jaar 2: 7%, jaar 3: 5%. De uitstapkosten komen ten goede aan het fonds. Naast deze kosten zijn er ook doorlopende fondskosten. Een verdere uitleg over de kosten vindt u in het prospectus.

INFORMATIE AANVRAGEN

Hieronder kunt u het prospectus aanvragen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact op nemen met 085-0471280. Wij nemen graag de tijd voor u. 

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Omdat de waarde van de beleggingen zowel kan stijgen als dalen, bestaat het risico dat beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het voorschotdividend op jaarbasis per 01-01-2022 op basis van een koers van 4.650 euro. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per Participatie gedurende de prognose looptijd van het Fonds.

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. Deelname is alleen mogelijk nadat u heeft kennisgenomen van het officiële prospectus. Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Bel me terug

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens