Uitschrijven

SynVest German Excellent Fondsen

Actueel fonds:

WINKELS EN WONINGEN IN DUITSLAND

Participeren vanaf

€ 2.500,-

Gemiddeld rendement sinds oprichting.

7,0%*

SynVest German Excellent Fondsen
SynVest German Excellent Fondsen

Actueel fonds:

WINKELS EN WONINGEN IN DUITSLAND

Participeren vanaf

€ 2.500,-

Gemiddeld rendement sinds oprichting.

7,0%*

RECLAME

Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatie document dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

SynVest German RealEstate Fund


Sinds 2011 investeert het SynVest German RealEstate Fund succesvol in supermarkten en woningen in Duitsland. Het gemiddelde jaarrendement bedraagt 7% sinds de oprichting. Het fonds keert maandelijks een voorschotdividend uit van 5% op jaarbasis. Deelnemen aan dit fonds kan vanaf € 2.500,-

Dit groeifonds belegt in degelijke winkelpanden en woningen rondom grote steden in Duitsland. De huurders zijn vooral landelijke ketens die zich richten op de dagelijkse levensbehoeften, bijvoorbeeld Rewe, Action en Aldi. Het fonds gegroeid naar meer dan 100 objecten en een fondsvermogen van €440 miljoen. 

Het fonds kiest voor een mix van vastgoed. Niet in de trendgevoelige en dure stadskernen, maar voor degelijke panden in de plaatsen daar omheen. Veel van de huurders hebben winkels die voorzien in de primaire levensbehoeften. Het zijn grote supermarkten, bakkerijen, maar ook discountwinkels zoals Action en Kik. Daarnaast heeft het fonds woningen in de vastgoedportefeuille. 

De goede verhuur van de objecten zorgt voor een direct rendement en het vastgoed neemt gestaag in waarde toe. Daarnaast profiteert vastgoed van de lage rente en is het inflatiebestendig.

Het rendement van dit fonds bestaat uit twee delen:

  • Het directe rendement. Dat zijn de huurinkomsten van de objecten min de kosten.
  • Het indirecte rendement. De objecten in onze portefeuille kunnen meer of minder waard worden. Ook dit draagt bij aan uw totale rendement.


De portefeuille bestaat voor het grootste deel uit winkels die in de eerste levensbehoefte voorzien. Denk hierbij aan supermarkten, bakkkers en slagers. Deze indeling is gemaakt op basis van huurinkomsten.Onderstaand een overzicht van de verdeling per sector:

SynVest German Excellent Fondsen

Top 5 van ketens in de portefeuille


Rewe
 – Een luxe supermarkt keten met meer dan 3.300 winkels Duitsland.
Edeka – Dit is de grootste supermarkt keten van Duitsland met ruim 7.000 winkels. Het prijspeil is vergelijkbaar met Albert Heijn. 
Rossmann – Dit is de tweede grote drogisterijen keten van Duitsland. Zij hebben ongeveer 3.790 winkels.
Aldi (Nord) – Deze discounter met lage prijzen en beperkt assortiment kennen wij ook in Nederland. In Duitsland zijn er ongeveer 2.400 filialen.
Netto – Dit is een grote supermarkt discounter met merkproducten. In Duitsland hebben ze rond de 4.000 filialen.

Kenmerken van deze belegging

SynVest German Excellent Fondsen
Play Video

5%* voorschotdividend:

De kosten en (huur)opbrengsten van een vastgoedfonds zijn voorspelbaar. Hierdoor is het mogelijk om u elke maand een voorschotdividend uit te keren. Dit bedrag stellen wij aan het begin van elk jaar vast. Dit bedrag wordt maandelijks aan uw belegging toegevoegd en herbelegd. Zo ontstaat een rente op rente-effect en bouwt u sneller vermogen op. Vanaf een belegging van €5.000 kunt u er ook voor kiezen om dit bedrag maandelijks te laten uitkeren. 

Belegging uitbreiden en verkopen
Het grote verschil met andere vastgoedfondsen is de mogelijkheid om uw belegging uit te breiden of (gedeeltelijk) te verkopen. Er is geen einddatum, u bepaalt zelf wanneer u uit het fonds stapt. Beleggen in vastgoed doet u voor de lange termijn. Toch is het mogelijk om tussentijds uit het SynVest German RealEstate Fund te stappen. Wel zijn hieraan bepaalde voorwaarden verbonden om het fonds en andere beleggers te beschermen:

Uitstaptermijn
Om het vastgoedfonds en andere beleggers te beschermen hanteren ze een maximale uitstaptermijn. De uitstaptermijn is tot en met 100.000 euro: 3 kalendermaanden, van 100.000 tot 500.000 euro: maximaal 6 kalendermaanden en vanaf 500.000 euro is dit maximaal 12 kalendermaanden.

Uitstapkosten
De uitstapkosten bedragen na 3 jaar 2,5%. Beleggen in vastgoed is een lange termijn belegging. Door de hoge aankoopkosten (bijvoorbeeld makelaarscourtage, acquisitie- en selectiekosten, overdrachtsbelasting) is Synvest genoodzaakt de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening te brengen. Deze kosten komen ten goede aan het fonds, niet aan de beheerder. De uitstapkosten zijn in jaar 1: 9%, jaar 2: 7% en in jaar 3: 5%.

Over synvest en AFM toezicht

SynVest is een beleggingsinstelling opgericht in 2005. Met meer dan € 750 miljoen in beheer belegt SynVest voor ruim 9.000 klanten in Nederlands en Duits vastgoed, aandelen en obligaties. De directie wordt gevormd door Martin van Gooswilligen en Guido Quispel. De heldere beleggingsvisie en eenvoudige deelnamemogelijkheden maken de fondsen toegankelijk en succesvol.

De beheerder van het fonds, SynVest Fund Management BV heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft en staat ingeschreven in het door de AFM bijgehouden register als bedoeld in 1:107 Wft. Voor de belegger die participeert in SynVest Dutch RealEstate Fund nv betekent het dat de AFM erop toeziet dat:

  • beleidsbepalende personen op integriteit en deskundigheid door de AFM zijn getoetst.
  • de structuur en het Prospectus van het fonds is beoordeeld door de AFM.
  • het fonds haar jaarcijfers en halfjaarcijfers ter beoordeling aan de AFM verstrekt.
  • de beheerder haar jaarcijfers en halfjaarcijfers ter beoordeling aan de AFM verstrekt.
  • het fonds haar beleggers op integere wijze informeert.

Risico’s en kosten

Vastgoed is een lange termijn belegging waarmee goede rendementen behaald kunnen worden. De belegger dient zich er niettemin van bewust te zijn dat beleggen in vastgoed en beleggen in het algemeen risico’s met zich meebrengt. Voorbeelden van de risico’s zijn marktrisico, renterisico, verhuur- en leegstand risico, en liquiditeitsrisico. De risico’s van beleggen in vastgoed in het algemeen en in dit fonds in het bijzonder zijn omschreven in het Prospectus.

Wanneer u een deelneming in het SynVest German RealEstate Fund overweegt staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Loop geen onnodig risico. Aan dit product zijn risico’s en kosten verbonden. Hierover leest u meer in het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie (Ebi).

* Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het voorschotdividend op jaarbasis per 01-01-2022 op basis van een koers van € 4.650,- per participatie. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per participatie gedurende de prognose looptijd van het Fonds.

INFORMATIE AANVRAGEN

Hieronder kunt u het prospectus aanvragen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact op nemen met 085-0471280. Wij nemen graag de tijd voor u. 

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Omdat de waarde van de beleggingen zowel kan stijgen als dalen, bestaat het risico dat beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het voorschotdividend op jaarbasis per 01-01-2022 op basis van een koers van 4.650 euro. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per Participatie gedurende de prognose looptijd van het Fonds.

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. Deelname is alleen mogelijk nadat u heeft kennisgenomen van het officiële prospectus. Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Bel me terug

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens