Capler private equity Excellent Fondsen

Capler Private Equity

Gespreid beleggen in winstgevende bedrijven met verborgen potentie.

Participeer

Participeren vanaf € 5.000,-

Rendement

Het verwacht jaarlijks rendement bedraagt 9,3-12%*.

RECLAME

Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Capler private equity Excellent Fondsen

Private Equity

Private Equity heeft zich bewezen als een aantrekkelijke beleggingscategorie maar is tot op heden alleen toegankelijk geweest voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen of zeer vermogende partijen. Het Capler Private Equity Fund maakt deze markt nu ook voor de particuliere belegger toegankelijk onder toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

De meeste particuliere beleggers zijn bekend met aandelenbeurzen, zoals de AEX en de beursgenoteerde bedrijven: Ahold, Philips en Shell. Een groot deel van de ondernemingen is echter niet aan de beurs genoteerd, zoals het Midden- en Klein Bedrijf (MKB), grootbedrijf en familiebedrijven.

Van deze ondernemingen kunnen niet direct aandelen gekocht worden door particuliere beleggers, maar beleggen in de aandelen van deze bedrijven gebeurt wel via Private Equity fondsen. In Nederland werd in 2022 voor meer dan €11 miljard geïnvesteerd door Private Equity fondsen in meer dan 600 bedrijven.

Kansen Private Equity

Capler’s fondsstructuur is uniek voor Private Equity en levert flexibiliteit aan u bij instappen en uitstappen. Het fonds is gestructureerd als een Fund-of-Funds. Dit betekent dat het fonds enkel zal beleggen in andere Private Equity fondsen. Door een spreiding over meerdere fondsen en daarmee honderden winstgevende en groeiende bedrijven, wordt de particuliere belegger verzekerd van een grote mate van risicospreiding.

Vergeleken met het beleggen in aandelenbeurzen hebben Private Equity fondsen de laatste 20 jaar gemiddeld betere rendementen laten zien.

Capler private equity Excellent Fondsen

Het verwachte rendement

Het fonds streeft ernaar om met een relatief behouden risicoprofiel op transparante wijze een gedegen nettorendement te behalen van gemiddeld 9,3% tot 12,0%* per jaar (na kosten).

Na onderzoek en zorgvuldige afweging van kenmerken, kansen en risico’s, heeft Capler 20 fondsen geselecteerd waarmee de modelportefeuille gerealiseerd kan worden. De potentiële aanvang portefeuille is hieronder gespecificeerd.

Capler private equity Excellent Fondsen

Pensioenbeleggen

Voor zowel particuliere als zakelijke beleggers zijn er fiscale voordelen bij een belegging in Capler. Particuliere beleggers kunnen kiezen tussen pensioenbeleggen en regulier beleggen.

Bedragen die worden ingelegd op Capler’s pensioen beleggersrekening mogen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting in box 1. Dit kan een voordeel van 37% tot 49% opleveren, afhankelijk van de belastingschijf. Daarnaast hoeft het opgebouwde vermogen van de pensioen beleggersrekening niet meegeteld te worden voor het vermogen in box 3.

Informatieavond

Op 4 april om 20:00 uur vindt er een informatieavond plaats in Breukelen. Tijdens de presentatie wordt u geïnformeerd over het Capler Private Equity Fund, de risico’s en de potentiële aanvangsportefeuille. Wilt u de uitgebreide documentatie ontvangen en/of de presentatie bijwonen, dan zien wij uw aanmelding graag tegemoet. Dit kan middels het aanvraagformulier op deze pagina.

Kenmerken van deze belegging

Risicometer AFM Synvest

Risico's en kosten

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die het rendement negatief beïnvloeden. Dit geldt ook voor beleggen in het Capler Private Equity fonds.

De hieronder vermelde risico’s zijn specifiek en belangrijk voor het fonds. Een uitgebreider overzicht van de risico’s van het fonds zijn te vinden in het prospectus.

Liquiditeitsrisico

Het fonds zal zowel beleggen in liquide als minder liquide of illiquide Private Equity fondsen en  beleggingsinstrumenten.

Valutarisico

De basisvaluta van het fonds is de euro. Het fonds heeft een focus op Europa, waarbij de beleggingen  van het fonds in deze basisvaluta worden  aangehouden. Hierdoor zijn er geen risico’s bij eventuele wisselkoersschommelingen van andere  valuta.

Het fonds kan daarnaast ook beleggen in regio’s buiten de eurozone (bijv. de Verenigde Staten).  Hierdoor kan het fonds een valutarisico lopen.

Risico van aanhouden liquide middelen (ter herbelegging)

Het fonds kan besluiten liquide middelen aan te houden om te kunnen voldoen aan toekomstige verplichtingen (“capital calls”) van Private Equity fonds beleggingen. Deze liquide middelen zijn op dat moment al wel gereserveerd maar renderen nog niet, doordat zij niet zijn belegd. Deze blootstelling kan een tijdelijk negatief effect op het rendement hebben.* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De percentages zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds. Meer informatie over de risico’s vindt u in het prospectus. Wanneer u een deelneming in Capler Private Equity overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Potentiële beleggers worden aanbevolen het prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Excellent Fondsen B.V

Als emissiekantoor gespecialiseerd in vastgoedbeleggingsfondsen informeren wij u graag over actuele investeringsmogelijkheden. Wij werken uitsluitend samen met aanbieders die onder toezicht staan van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en beschikken over een goede staat van dienst.

contact

M.H. Tromplaan 47
7513 AB Enschede

Tel: +31 (0)85 04 71 280
info@excellentfondsen.nl

Afspraak maken

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens