Private equity

Private equity is een vorm van investeren in privébedrijven of privébedrijven overnemen met als doel waarde te creëren en rendement te behalen. Het is één van de belangrijkste categorieën van alternatieve beleggingen.

Deze manier van investeren wordt vaak geassocieerd met langetermijninvesteringen en actieve betrokkenheid bij het beheer van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Private equity-fondsen worden vaak opgericht om kapitaal te verzamelen van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders.

Carlyle group office

Kenmerken van private equity

Private equity fondsen investeren in bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. Hun doel is om de waarde van deze bedrijven te vergroten door actief betrokken te zijn bij het management en strategie.

Investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven

De investeringen worden gedaan in bedrijven die niet publiekelijk verhandeld worden op de beurs. Dit betekent dat de aandelen van deze bedrijven niet beschikbaar zijn voor particuliere beleggers op de openbare markten. Het belangrijkste doel is om waarde toe te voegen aan de bedrijven waarin ze investeren. Dit kan worden bereikt door operationele verbeteringen, strategische herstructurering, kostenbeheersing, groei-initiatieven en andere middelen.

Betrokken bij verschillende investeringsfases

Private equity-investeerders kunnen betrokken zijn bij verschillende investeringsfases, waaronder venture capital (bij het financieren van start-ups en vroege groeibedrijven), groeikapitaal (bij het financieren van volwassen groeibedrijven) en buyouts (bij het overnemen van bestaande bedrijven). De fondsen zijn actief betrokken bij de bedrijven waarin ze investeren. Ze sturen het managementteam en nemen beslissingen om de operationele efficiëntie te verbeteren en groei te stimuleren.

Exit-strategieën

Een exit-strategie om investeringen te verkopen en winst te genereren kan een beursgang, verkoop aan een strategische koper of een secundaire buyout zijn. Doorgaans brengen dit soort investeringen andere risico’s met zich mee dan traditionele beleggingen, maar ze hebben ook het potentieel voor aanzienlijke rendementen als de investeringen succesvol zijn.

Wat is Private Equity Excellent Fondsen

Wereldwijd opererende private equity fondsen

Hieronder treft u enkele bekende wereldwijd opererende beursgenoteerde private equity fondsen:

Wat is Private Equity Excellent Fondsen

Carlyle Group (CG)

De Carlyle Group behoort tot een van de grootste en meest invloedrijke private equity-firma’s ter wereld. Zij hebben zich gespecialiseerd in diverse investeringssectoren, waaronder technologie, gezondheidszorg, energie, vastgoed en financiële diensten.

Wat is Private Equity Excellent Fondsen

Neuberger Bergman

Neuberger Berman is opgericht in 1939. Vanuit kantoren in 39 steden verspreid over 26 landen, met 749 beleggingsprofessionals en in totaal 2,799 werknemers beheert Neuberger Berman een scala aan aandelen-, vastrentende-, private equity- en hedgefondsstrategieën namens instellingen, adviseurs en individuele beleggers wereldwijd.

 

Wat is Private Equity Excellent Fondsen

BlackRock

BlackRock is een wereldwijde beleggingsmaatschappij met 70 kantoren in 35 landen. Daarmee beschikken we over een uniek internationaal netwerk en de mogelijkheid hechte relaties aan te gaan met lokale partners. Het draagt ook bij aan onze veelzijdige expertise waarvan onze klanten in Nederland en de rest van de wereld dagelijks profiteren.

Wat is Private Equity Excellent Fondsen

Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR)

KKR is een andere grote speler in de private equity-industrie en is beursgenoteerd. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in een breed scala aan sectoren en bedrijven.

Wat is Private Equity Excellent Fondsen

Schroders Capital

Schroders Capital biedt investeerders toegang tot een breed scala aan investeringsmogelijkheden. Met meer dan $88 miljard aan beheerd vermogen bieden ze een gediversifieerd scala aan beleggingsstrategieën, waaronder onroerend goed, private equity, secondaries, durfkapitaal, infrastructuur, verpakte producten en impactbeleggen.

 

Wat is Private Equity Excellent Fondsen

Partners Group

Partners Group is een wereldwijde beleggingsmaatschappij in particuliere markten. Sinds 1996 hebben ze meer dan USD 200 miljard geïnvesteerd in private equity, private debt, private vastgoed, en private infrastructuur. Ze streven ernaar sterke rendementen te genereren door gebruik te maken van thematische groeitrends en aantrekkelijke bedrijven en activa te transformeren tot marktleiders. Ze zijn een toegewijde, verantwoordelijke investeerder en streven ernaar duurzame rendementen te creëren met blijvende, positieve impact.

Private equity-bedrijven in Nederland

In Nederland zijn verschillende private equity partijen actief. Deze bedrijven richten zich op diverse sectoren en soorten investeringen. Enkele voorbeelden van private equity-bedrijven in Nederland zijn:

Wat is Private Equity Excellent Fondsen

AlpInvest Partners

Begon als een joint venture tussen pensioenfondsen APG en PGGM voordat het in 2011 volledig werd overgenomen door The Carlyle Group. AlpInvest Partners beheert vermogen namens institutionele beleggers en investeert wereldwijd in private equity-fondsen.

Wat is Private Equity Excellent Fondsen

Waterland Private Equity

Waterland is een internationale private equity- firma met kantoren in Nederland en andere Europese landen. Ze investeren in diverse sectoren, waaronder gezondheidszorg, technologie en consumentengoederen.

Wat is Private Equity Excellent Fondsen

Gilde Equity Management

Gilde is een Nederlandse private equity-firma die zich richt op investeringen in Nederlandse en Europese bedrijven. Ze hebben ervaring in verschillende sectoren, zoals industrie, gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening.

Verschillende type Private Equity fondsen

Fund of Funds (FoF)

Een Fund of Funds is een fonds dat kapitaal verzamelt om te investeren in meerdere private equity fondsen. Het primaire doel van een Fund of Funds is om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen en risico te spreiden door te investeren in verschillende private equity fondsen. Dit stelt investeerders in staat om toegang te krijgen tot de private equity-markt en de risico’s te spreiden over verschillende investeringen.

Enkele belangrijke kenmerken van een Fund of Funds:

1. Diversificatie

Een Fund of Funds belegt in meerdere private equity fondsen, die op hun beurt investeren in verschillende bedrijven en sectoren. Hierdoor wordt het risico verminderd dat verband houdt met het concentreren van kapitaal in een enkele private equity-investering.

2. Toegankelijkheid

Fund of Funds bieden individuele beleggers, instellingen en andere investeerders de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de private equity-markt zonder de vereiste expertise, contacten of middelen om rechtstreeks

3. Beheerde gelden

Het Fund of Funds wordt beheerd door een team van professionals die gespecialiseerd zijn in het selecteren en beheren van private equity fondsen. Investeerders vertrouwen op de expertise van het Fund of Funds -team om geschikte fondsen te identificeren en te beheren.

4. Kosten

Investeerders in een Fund of Funds betalen over het algemeen beheerskosten en prestatievergoedingen aan het management-team. Deze kosten zijn boven op de kosten die in rekening worden gebracht door de onderliggende private equity fondsen waarin het fonds investeert.

5. Liquiditeit

Net als bij directe investeringen in private equity, zijn investeringen in een Fund of Funds over het algemeen illiquide en hebben ze een bepaalde looptijd. Investeerders zullen bereid moeten zijn hun kapitaal gedurende een langere periode vast te zetten.

6. Risico's

Hoewel een Fund of Funds diversificatie biedt, brengt het nog steeds risico’s met zich mee, waaronder marktrisico’s en het risico dat de prestaties van de onderliggende fondsen tegenvallen.

Overwegingen bij beleggen in een Fund of Funds

Fund of Funds kunnen een geschikte keuze zijn voor investeerders die willen profiteren van het rendementspotentieel van private equity, maar die de expertise en middelen missen om direct in meerdere individuele private equity fondsen te investeren. Het stellen van realistische verwachtingen en een grondig onderzoek bij het selecteren van een Fund of Funds zijn belangrijk om succesvol te zijn in deze beleggingscategorie.

Evergeen-fonds

Een evergreen-fonds is een type investeringsfonds dat specifiek is ontworpen om langdurige investeringen in private bedrijven te doen zonder een vooraf bepaalde einddatum. Het fundamentele kenmerk van een evergreen-fonds is dat het niet automatisch wordt ontbonden na een bepaalde periode, in tegenstelling tot traditionele private equity-fondsen met een vastgestelde looptijd.

Belangrijke kenmerken van een evergreen-fonds zijn onder meer:

1. Geen vastgestelde looptijd

Dit type fonds heeft geen vooraf bepaalde einddatum. Het kan blijven bestaan zolang het fondsbeheerders en investeerders dat wensen.

2. Continue investeringen en terugkopen

Beleggers kunnen in het fonds investeren en uit stappen. Daarnaast kan het fonds ook voortdurend nieuwe investeringen doen in private bedrijven en bestaande investeringen verkopen of afbouwen.

3. Flexibiliteit

Evergreen-fondsen bieden zowel beleggers als fondsbeheerders meer flexibiliteit bij het beheer van hun portefeuille. Er is geen tijdsdruk om activa te verkopen en winsten uit te keren zoals bij fondsen met een vaste looptijd.

4. Lange termijn focus

Dit type fonds is vaak gericht op het realiseren van lange termijn waarde in plaats van zich te richten op korte termijn rendementen. Het stelt fondsbeheerders in staat om geduldig kapitaal te investeren en bedrijven te ondersteunen bij hun groei en ontwikkeling over een langere periode.

Overwegingen bij beleggen in een Evergreen-fonds

Evergreen-fondsen zijn doorgaans geschikt voor investeerders die bereid zijn om hun kapitaal voor een langere periode vast te zetten maar daarnaast ook de mogelijkheid hebben om flexibel uit te stappen. Deze fondsen kunnen gunstig zijn voor zowel investeerders als ondernemingen die financiële steun en strategische begeleiding nodig hebben om hun bedrijf op te schalen en te laten groeien.

Feederfondsen

Feederfondsen zijn specifieke beleggingsfondsen die vaak worden gebruikt om investeerders toegang te bieden tot private equity-fondsen. Deze fondsen fungeren als een tussenliggende entiteit tussen investeerders en private equity- fondsen, en ze spelen een rol bij het stroomlijnen van het investeringsproces en het verstrekken van diversificatie voor investeerders.

Enkele belangrijke kenmerken van feederfondsen zijn:

1. Toegang tot Private Equity

Feederfondsen worden opgericht om investeerders toegang te bieden tot private equity-fondsen, die anders moeilijk toegankelijk kunnen zijn vanwege hoge minimuminvesteringen en andere beperkingen.

2. Diversificatie

Feederfondsen kunnen investeren in meerdere private equity-fondsen, waardoor investeerders kunnen profiteren van diversificatie over verschillende investeringsstrategieën en sectoren.

3. Kostenstructuur

Investeerders betalen doorgaans beheerskosten en prestatievergoedingen aan de feederfondsen, naast de kosten die aan de onderliggende private equity-fondsen zijn verbonden.

4. Selectie van Onderliggende Fondsen

Het beheer van de feederfondsen is verantwoordelijk voor het selecteren van de onderliggende private equity-fondsen waarin ze zullen investeren. Deze selectie kan gebaseerd zijn op criteria zoals rendementsverwachtingen, risicoprofielen en strategische focus.

5. Toezicht en Administratie

Feederfondsen nemen vaak de administratieve last weg van investeerders, inclusief de rapportage en het beheer van investeringen in de onderliggende private equity-fondsen.

6. Liquideerbaarheid

Hoewel private equity-investeringen doorgaans illiquide zijn vanwege hun langlopende aard, bieden sommige feederfondsen bepaalde liquiditeitsmechanismen waarmee investeerders hun belangen kunnen verkopen of herbeleggen op bepaalde tijdstippen.

Overwegingen bij beleggen in een Feederfonds

Het gebruik van feederfondsen kan voor individuele investeerders en institutionele beleggers een praktische manier zijn om toegang te krijgen tot de private equity-markt en te profiteren van de mogelijkheden die deze assetklasse biedt. Het is echter belangrijk op te merken dat investeerders zich bewust moeten zijn van de kosten en risico’s die gepaard gaan met investeren in private equity via feederfondsen en dat ze zorgvuldig moeten overwegen of dit type investering geschikt is voor hun doelstellingen.

Wat is een J-Curve?

De “J-curve” is een begrip dat vaak wordt gebruikt in private equity om het verwachte patroon van rendementen in de loop van de tijd te beschrijven. Het illustreert dat private equity-investeringen in het begin vaak negatieve of lagere rendementen opleveren (de neerwaartse helling van de “J”) voordat ze positief worden en mogelijk aanzienlijke rendementen opleveren (de opwaartse helling van de “J”).

Fases van een J Curve bij Private Equity investeringen

Soorten private equity strategieën:

Primary Fund

Een Primary Fonds, ook wel een “closed-end private equity fonds” genoemd, is een type investeringsfonds dat nieuw kapitaal ophaalt bij een groep investeerders met als doel te investeren in specifieke bedrijven gedurende de looptijd van het fonds.

Enkele belangrijke kenmerken van een Primary Fonds:

1. Looptijd

Een Primary Fonds heeft een vooraf bepaalde looptijd, meestal variërend van 7 tot 12 jaar. Tijdens deze periode zoekt het fonds actief naar investeringsmogelijkheden in bedrijven.

2. Kapitaal verwerven

Aan het begin van de levenscyclus van het fonds haalt het fonds kapitaal op bij institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, stichtingen en rijke particulieren. Dit opgehaalde kapitaal wordt vervolgens gebruikt om te investeren in verschillende bedrijven.

3. Actieve investeringen

Het fonds belegt in bedrijven met als doel deze te laten groeien en waarde toe te voegen. Dit kan onder meer betekenen dat het fonds een actieve rol speelt in het management en de strategische besluitvorming van de portefeuillebedrijven.

4. Diversificatie

Een Primary Fonds zal meestal investeren in een diverse portefeuille van bedrijven, in verschillende sectoren en markten, om risico’s te spreiden en kansen te benutten.

5. Exit-strategieën

Naarmate de portefeuillebedrijven groeien, zal het fonds strategieën ontwikkelen om zijn investeringen te verkopen, zoals verkoop aan andere bedrijven, beursgangen (IPO’s) of fusies en overnames. De opbrengsten uit deze exits worden vervolgens aan de investeerders uitgekeerd.

6. Beheerde gelden

De fondsbeheerder beheert het kapitaal en is verantwoordelijk voor het nemen van investeringsbeslissingen en het beheren van de portefeuillebedrijven.

Overwegingen bij beleggen in een Primary Fonds

Het uiteindelijke doel van een Primary Fonds is om een rendement te genereren voor zijn investeerders door middel van waardestijging van de portefeuillebedrijven gedurende de looptijd van het fonds. Private equity fondsen kunnen een aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid zijn voor investeerders die op zoek zijn naar een belegging in private markten met een potentieel voor aantrekkelijk rendement. Tegelijkertijd brengen dit soort fondsen ook risico’s met zich mee, zoals illiquiditeit en marktvolatiliteit.

Secondary Fund

Een Secondary Fonds is een type private equity fonds dat kapitaal ophaalt bij investeerders met als doel te investeren in de aankoop van bestaande belangen in private equity fondsen op de secundaire markt. Het doel van een Secondary Fonds is om te profiteren van de liquiditeit en diversificatiemogelijkheden die worden geboden door het verhandelen van bestaande private equity belangen, in plaats van direct te investeren in operationele bedrijven zoals bij een Primary Fonds.

Enkele kernpunten met betrekking tot Secondary Fonds:

1. Secundaire Markttransacties

Secondary Fondsen zijn actief in secundaire markttransacties, waarbij ze belangen in bestaande private equity fondsen kopen van institutionele beleggers. Deze transacties bieden investeerders de mogelijkheid om bestaande investeringen te verkopen of hun portefeuille te herschikken.

2. Diversificatie

Investeerders in Secondary Fondsen kunnen profiteren van diversificatie doordat ze toegang krijgen tot een breed scala aan private equity belangen in verschillende sectoren en markten.

3. Liquiditeit

Secondary Fondsen bieden beleggers liquiditeit doordat ze bestaande private equity belangen verhandelen. Dit kan aantrekkelijk zijn voor investeerders die hun investeringen willen verzilveren.

Overwegingen bij beleggen in een Secondary Fonds

Het kopen van belangen in een Secondary Fonds kan een interessante strategie zijn voor beleggers die willen profiteren van mogelijke korting op participaties. Een Secondary Fonds richt zich specifiek op het verhandelen van bestaande belangen op de secundaire markt. Op deze markt worden bestaande investeringen verhandeld en herverdeeld, en biedt investeerders een andere benadering dan Primary Fondsen die direct in operationele bedrijven investeren.

Co-investments

Een co-investeerder is een entiteit of individu die samen met een investeerder, meestal een private equity fonds zelf (de”Lead Investor”), investeert in een specifieke transactie. Het doel van een co-investering is om extra kapitaal te verstrekken voor een specifieke deal, vaak om grotere investeringen te kunnen doen dan het fonds alleen zou kunnen financieren, of om de portefeuille van het fonds te diversifiëren.

Enkele belangrijke punten met betrekking tot co-investeringen:

1. Samenwerking

Co-investeerders werken samen met het private equity fonds om een specifieke investering te financieren. Deze samenwerking kan variëren in termen van de verdeling van het geïnvesteerde kapitaal en de mate van betrokkenheid bij de investeringsbeslissingen.

2. Kosten

Een van de voordelen van co-investeringen voor de investeerder is dat ze vaak lagere of zelfs geen kosten aan de fondsmanager betalen. Dit kan de totale kosten van de investering verminderen en het potentiële rendement vergroten.

3. Toegang tot deals

Co-investeerders krijgen de kans om direct deel te nemen aan specifieke transacties die worden beheerd door een private equity fonds. Dit kan hen toegang bieden tot aantrekkelijke investeringsmogelijkheden die anders misschien niet beschikbaar zouden zijn.

4. Diversificatie

Co-investeerders kunnen profiteren van diversificatie door te investeren in verschillende deals naast het fonds. Hierdoor kunnen ze hun risico spreiden over meerdere investeringen.

Overwegingen bij co-investeringen

Het is belangrijk op te merken dat co-investeringen niet zonder risico zijn. De prestaties van de specifieke investering zijn nog steeds afhankelijk van het succes van het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd en er kunnen ook operationele en marktrisico’s zijn.

Over het algemeen bieden co-investeringen investeerders de mogelijkheid om direct deel te nemen aan individuele transacties naast ervaren fondsmanagers, met lagere kosten en potentieel aantrekkelijkere rendementen.

Conclusie

Investeren in private equity is over het algemeen niet eenvoudig en is vaak gereserveerd voor ervaren institutionele beleggers en vermogende particuliere investeerders. Het direct investeren in private equity vereist niet alleen aanzienlijke financiële middelen maar ook diepgaande kennis van de private equity-markt, sectoren en investeringsstrategieën.

Bovendien zijn private equity-investeringen doorgaans illiquide en vereisen ze een langetermijncommitment, wat betekent dat beleggers bereid moeten zijn om hun kapitaal voor langere tijd vast te zetten. De complexiteit, risico’s en beperkingen van private equity-investeringen maken het tot een uitdagende beleggingsvorm die zorgvuldig moet worden overwogen en geëvalueerd in lijn met de specifieke doelstellingen en middelen van de investeerder.

Het vinden van een ervaren en betrouwbare partner in private equity is cruciaal voor succesvolle investeringen in deze assetklasse. Overweeg samen te werken met gevestigde firma’s, die een bewezen staat van dienst hebben en wereldwijde expertise bieden. Of maak gebruik van een fund of funds, evergreen of een feeder fund. Het is daarnaast raadzaam om advies in te winnen bij financiële adviseurs, investeringsbanken of vermogensbeheerders die gespecialiseerd zijn in private equity en die uw specifieke doelen en risicobereidheid begrijpen. Zorg ervoor dat u de referenties, het trackrecord en de investeringsstrategieën van potentiële partners grondig onderzoekt voordat u een samenwerking aangaat om ervoor te zorgen dat ze passen bij uw investeringsbehoeften en doelen.

Wat is Private Equity Excellent Fondsen
— Team Excellent Fondsen

Afspraak maken

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens