Beleggingsfonds

Neemt uw spaargeld alleen maar toe? Dan is het verstandig om na te denken over het rendement dat u daarmee kunt behalen. De rentes op hypotheken en andere kredieten stijgen, maar ondertussen hanteren banken nog steeds lage spaarrentes.

Door uw geld te beleggen in aandelen of vastgoed haalt u al snel meer rendement dan wanneer u dat geld op uw spaarrekening laat staan. Maar maak ook een zorgvuldige afweging tussen beleggen in aandelen of beleggen in vastgoed.

Beleggingsfonds Excellent Fondsen
Groenwoningenfonds bergen op zoom

Vastgoedmarkt minder volatiel dan de aandelenmarkt

De aandelenmarkt is volatieler dan de vastgoedmarkt. In onroerend goed kunt u uw geld voor een lange termijn zorgeloos én met visie beleggen. Zorgeloos omdat woningen, kantoorpanden en andere (bedrijfs)gebouwen in de toekomst naar verwachting alleen maar meer waard worden.

De geschiedenis wijst dit uit. En met visie omdat u door te beleggen in vastgoed ook nieuwbouwprojecten mogelijk maakt. Projecten die hard nodig zijn om het woningtekort terug te dringen. Of om nieuwe ziekenhuizen te realiseren.

Zelf investeren in vastgoed of via een beleggingsfonds?

Als particuliere investeerder kunt u zelf woningen of bedrijfsgebouwen kopen en die vervolgens verhuren. Het risico van leegstand is dan voor u. U bent veel tijd kwijt met het verhuren van uw panden, contractbeheer en relatiebeheer met uw huurders om dit risico te beperken. Bovendien is de aankoop en exploitatie van onroerend goed waarschijnlijk niet uw vak. Het is echt een professie om de bouwkundige staat en marktwaarde van vastgoed adequaat te taxeren. Daar komt nog bij dat u als particuliere verhuurder geld moet reserveren voor onderhoud. Door tegenvallende onderhoudskosten kunnen uw huuropbrengsten al snel minder worden; die heeft u dan nodig om uw onderhoud te financieren. Koopt u een woning met vreemd vermogen omdat de huuropbrengsten hoger zijn dan de rente- en aflossingskosten van uw hypotheek? Wees u er dan van bewust dat alleen de winst na aftrek van de hypotheekkosten beschikbaar is voor onderhoud en renovatie. Bij stijgende hypotheekrentes moeten uw huurtarieven omhoog om nog voldoende rendement op uw vastgoed te halen. Dit terwijl het politieke draagvlak voor maximale huurtarieven steeds groter wordt.

Wanneer u zich verdiept in onroerend goed en alle belangrijke trends in de vastgoedmarkt, dan is het nog steeds een optie om zelf vastgoed te kopen en vervolgens te verhuren of met winst door te verkopen. Zeker wanneer u voldoende tijd heeft om financiering, verhuur en onderhoud goed te regelen. Maar bij onvoldoende kennis en/of tijd levert die route u alleen maar onoverzichtelijke risico’s en dus zorgen op.

Wilt u echt zorgeloos beleggen in vastgoed? Kies dan voor investeren in een vastgoedbeleggingsfonds. Een vastgoedfonds belegt uw geld in verschillende soorten panden met een goede risicospreiding. Door een doelgerichte inzet van marktonderzoek, vastgoedkennis en beleggingsexpertise kan zo’n fonds een evenwichtige beleggingsportefeuille met relatief lage risico’s samenstellen. Uw resultaat als particuliere belegger: een stabiel rendement dat maandelijks wordt uitgekeerd en dat vrijwel altijd hoger is dan de rente op uw spaarrekening.

Emissiekantoor voor objectieve informatie over vastgoedfondsen

De spaarzin van Nederlanders is onaantastbaar. Ondanks de coronacrisis, de energiecrisis en de hoge inflatie is het totale Nederlandse spaarvermogen toegenomen. Vastgoedbeheerders weten de particuliere belegger steeds beter te vinden. Maar hoe kiest u als spaarder op zoek naar meer opbrengst een vastgoedbeleggingsfonds dat bij u past? Met onroerend goed waar u een warm gevoel van krijgt, zoals woningen of gezondheidszorggebouwen? En een fonds waarvan de betrouwbaarheid niet ter discussie staat? Want er is op de vastgoedmarkt veel kaf tussen het koren.

U loopt een risico door uw opgebouwde spaargeld lukraak in een willekeurig vastgoedbeleggingsfonds te investeren. Laat u daarom eerst informeren door een emissiekantoor zoals Excellent Fondsen. Een emissiekantoor is een deskundige informatiebalie van meerdere vastgoedfondsen waarin u als particuliere belegger kunt investeren. Het kantoor belegt uw geld zelf niet, maar biedt alleen de informatie die u nodig heeft om een vastgoedbeleggingsfonds te kiezen dat bij uw beleggingsvisie en beleggingsstrategie past. Die informatie wordt objectief en neutraal aan u voorgelegd. Een emissiekantoor geeft dus géén beleggingsadvies, maar alleen informatie over de beleggingsportefeuilles en beleggingsmogelijkheden van de vastgoedfondsen waarmee het kantoor samenwerkt.

Excellent Fondsen heeft betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Daarom bieden we alleen informatie van vastgoedfondsen met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voorbeelden hiervan zijn:

Tips voor succesvol beleggen

Of u nu belegt in aandelen of onroerend goed, de volgende tips voor succesvol beleggen zijn altijd van toepassing:

  1. begrijp waar u in belegt
  2. kies een acceptabel risico
  3. ga voor de lange termijn
  4. spreid uw risico’s
  5. blijf rustig bij tegenvallers
  6. trap niet in mooie praatjes
  7. vergelijk geen appels met peren
  8. wees kostenbewust.
Beleggingsfonds Excellent Fondsen

Beleggingstip 1: begrijp waar u in belegt

Een vastgoedfonds belegt uw geld in onroerend goed. Het fonds verdient geld door woningen, kantoorgebouwen of andere (bedrijfs)gebouwen te verhuren en/of te verkopen.

Het woningtekort blijft toenemen

Veel vastgoedfondsen zijn gespecialiseerd in een bepaald marktsegment zoals bijvoorbeeld woningen, kantoren, supermarkten of gezondheidszorggebouwen. Door hun kennis van dat onroerend goed en de bijbehorende markt van vraag en aanbod is de kans groot dat ze met uw geld verstandige investeringsbeslissingen nemen. 

Als u de beleggingsvisie van uw vastgoedfonds begrijpt, dan begrijpt u zelf ook beter waar u in belegt. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat u het verdienmodel van dat vastgoedfonds goed kent. Verdient het fonds alleen geld met verhuur of ook met verkoop? En investeert het fonds alleen in bestaand vastgoed, of ook in nieuwbouwprojecten?

Nieuwbouw is vaak duurzamer en onderhoudsvriendelijker dan veel bestaande bouw, met lagere onderhouds- en energiekosten als resultaat. De vraag is wel of op het moment dat nieuwe gebouwen worden opgeleverd de huur- of koopvraag naar die gebouwen nog met de verwachtingen klopt.

Een vastgoedfonds met een bewezen track record in bestaande bouw is over het algemeen stabieler dan een vastgoedfonds dat het voornamelijk van nieuwbouw moet hebben.

Beleggingsfonds Excellent Fondsen

Beleggingstip 2: kies een acceptabel risico

Beleggingsfondsen die een hoog rendement beloven brengen meestal hogere risico’s met zich mee dan beleggingsfondsen met een lager rendement. Dat is bij vastgoedbeleggingsfondsen niet anders dan bij aandelenfondsen. Heeft u veel spaargeld en belegt u slechts een (klein) deel daarvan? Dan kunt u een hoger risico accepteren dan wanneer u al uw spaargeld belegt. U heeft dan bij tegenvallende resultaten immers nog een deel van uw spaargeld als buffer over

Hoe lang wilt u erover doen om een bepaald rendement over uw belegging te behalen? Stel dat u 40 jaar bent en in vastgoed wilt beleggen om daarmee een pensioenvoorziening op te bouwen. Bijvoorbeeld omdat u als ondernemer nog geen pensioenregeling hebt getroffen. Wanneer u op 65-jarige leeftijd met pensioen wilt, dan heeft u bij leven en welzijn nog 25 jaar om met uw beleggingsresultaten een pensioenpot op te bouwen. Met zo’n lange beleggingshorizon kunt u voor een vastgoedbeleggingsfonds met een wat lager verwachte opbrengst en een lager risico kiezen. Maar dat hangt ook af van uw inleg in dat fonds. Het voor u acceptabele beleggingsrisico hangt dus af van uw beleggingshorizon, het kapitaal dat u inlegt en uw buffers.

Beleg niet zomaar met spaargeld dat u vroeg of later nodig heeft voor iets anders en in principe ook niet met geleend geld. U komt dan onder druk te staan om zo snel en zoveel mogelijk rendement te incasseren en daarmee in de verleiding om met een risicovol fonds in zee te gaan dat op korte termijn een hoog rendement ‘belooft’. Hiermee stapelt u het ene risico op het andere! Niet doen dus.

Beleggingstip 3: ga voor de lange termijn

Het rendement op beleggingen is niet in beton gebeiteld. Om pieken naar beneden op te vangen zijn er pieken naar boven nodig. Zowel het rendement als het risico van vastgoedbeleggingen bewegen zich op lange termijn naar een acceptabel gemiddelde. Een lange beleggingshorizon geeft bovendien rust.

Beleggingsfonds Excellent Fondsen

De neiging om uw beleggingsportefeuille in het streven naar een zo hoog mogelijk rendement steeds weer tegen het licht te houden en te herzien neemt af naarmate de beleggingshorizon toeneemt. Met een belegging in een vastgoedfonds draagt u bij aan de ontwikkeling van de bebouwde omgeving en in de maatschappelijke behoeften waarin gebouwen voorzien.

Tegelijk spaart u een appeltje voor de dorst. Dat zijn prima doelstellingen voor een lange termijnbelegging in fondsen met een laag of gemiddeld rendement en een laag of gemiddeld risico. Wilt u snel rijk worden door te beleggen in vastgoed? Dan zult u in een vastgoedfonds met een hoog risico moeten investeren of iets anders met uw geld gaan doen.

Beleggingsfonds Excellent Fondsen

Beleggingstip 4: spreid uw risico’s

Beleggingsfondsen die een hoog rendement beloven brengen meestal hogere risico’s met zich mee dan beleggingsfondsen met een lager rendement. Dat is bij vastgoedbeleggingsfondsen niet anders dan bij aandelenfondsen. Heeft u veel spaargeld en belegt u slechts een (klein) deel daarvan? Dan kunt u een hoger risico accepteren dan wanneer u al uw spaargeld belegt. U heeft dan bij tegenvallende resultaten immers nog een deel van uw spaargeld als buffer over

Hoe lang wilt u erover doen om een bepaald rendement over uw belegging te behalen? Stel dat u 40 jaar bent en in vastgoed wilt beleggen om daarmee een pensioenvoorziening op te bouwen. Bijvoorbeeld omdat u als ondernemer nog geen pensioenregeling hebt getroffen. Wanneer u op 65-jarige leeftijd met pensioen wilt, dan heeft u bij leven en welzijn nog 25 jaar om met uw beleggingsresultaten een pensioenpot op te bouwen. Met zo’n lange beleggingshorizon kunt u voor een vastgoedbeleggingsfonds met een wat lager verwachte opbrengst en een lager risico kiezen. Maar dat hangt ook af van uw inleg in dat fonds. Het voor u acceptabele beleggingsrisico hangt dus af van uw beleggingshorizon, het kapitaal dat u inlegt en uw buffers.

Beleg niet zomaar met spaargeld dat u vroeg of later nodig heeft voor iets anders en in principe ook niet met geleend geld. U komt dan onder druk te staan om zo snel en zoveel mogelijk rendement te incasseren en daarmee in de verleiding om met een risicovol fonds in zee te gaan dat op korte termijn een hoog rendement ‘belooft’. Hiermee stapelt u het ene risico op het andere! Niet doen dus.

Beleggingstip 5: blijf rustig bij tegenvallers

Hoort u in het nieuws dat het slecht gaat met het vastgoedsegment waarin u heeft belegd? Raak dan niet gelijk in paniek, want dat is nergens voor nodig. Zeker wanneer u beleggingstip 4 heeft opgevolgd. Want dan kan het maar zo zijn dat die tegenvaller wordt gecompenseerd door een ander segment waarin u óók heeft belegd en waarmee het juist beter gaat dan verwacht.

Beleggingsfonds Excellent Fondsen

Op lange termijn vallen mee- en tegenvallers tegen elkaar weg. Uw belegging uit een fonds terugtrekken om in een ander fonds te beleggen kan betekenen dat uw rendement op uw belegging in uw eerste fonds veel lager is dan mogelijk. Of dat u daar zelfs verlies op lijdt.
Laat u door Excellent Fondsen goed informeren over de voorwaarden waaronder een beleggingsfonds een periodieke uitkering mag verlagen. Lees altijd nauwkeurig de kleine lettertjes van een prospectus. Dat voorkomt onnodige teleurstellingen in een later stadium.

Beleggingsfonds Excellent Fondsen

Beleggingstip 6: trap niet in mooie praatjes

Over het algemeen geldt: als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het ook niet waar. Wees gewaarschuwd wanneer een vastgoedfonds een veel hoger rendement belooft dan vergelijkbare andere fondsen. Wat doet dat fonds dan zoveel anders of beter waardoor dit mogelijk is? Of zit er een verdienmodel onder waarin de meeste risico’s bij u als belegger worden neergelegd? Onthoud: hoe hoger het ‘beloofde’ rendement, hoe hoger het risico voor de belegger.

Beleggingstip 7: vergelijk geen appels met peren

Vastgoedfondsen verschillen niet alleen van elkaar in beleggingsvisie en beleggingsstrategie, maar ook in het onderliggende bedrijfsmodel. Daarom zijn deze fondsen vaak even moeilijk met elkaar te vergelijken als het vastgoed waarin ze investeren. Onderzoek hoe een vastgoedfonds precies zijn geld verdient, hoe het met risico’s omgaat en welke risico’s u als belegger loopt.

Beleggingsfonds Excellent Fondsen

Fondsen gebruiken vaak allerlei termen om zich te vergelijken met concurrerende fondsen. Maar wat het ene fonds als een acceptabel risico presenteert, kan bij het andere fonds best als een hoog risico worden aangemerkt. Fondsen kunnen ook de neiging hebben om hun rendementen positiever voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn.

Een emissiekantoor zoals Excellent Fondsen biedt u de informatie waarmee u het periodieke rendement van vastgoedfondsen goed onderling kunt vergelijken. Vergelijk bijvoorbeeld het rendement van een fonds met het rendement van concurrenten in hetzelfde segment. Ziet u bijzondere verschillen? Ga dan op zoek naar verschillen in risico’s en de manier waarop in de beleggingsvoorwaarden met die risico’s wordt omgegaan.

Beleggingsfonds Excellent Fondsen

Beleggingstip 8: wees kostenbewust

Behalve met rendement en risico’s heeft een vastgoedbeleggingsfonds ook te maken met kosten. Denk bijvoorbeeld aan: marketing- en communicatiekosten, administratiekosten, juridische kosten, notariële kosten, marktonderzoekskosten, kosten van financiering en verwerving onroerend goed en kosten van onderhoud en renovatie onroerend goed. 

Deze kosten drukken op de begroting van een vastgoedbeleggingsfonds en duwen daarmee de marges omlaag. Daarom houden de fondsen regelmatig hun bedrijfsvoering tegen het licht. Maken ze geen onnodige kosten waardoor ze minder winst aan beleggers uit kunnen keren? Als belegger kiest u natuurlijk graag een vastgoedfonds waar zo min mogelijk aan de strijkstok blijft hangen en dat u in vergelijking met andere fondsen hogere periodieke uitkeringen kan bieden.

Na aftrek van alle uitkeringen aan de beleggers wil de beheerder graag ook nog winst overhouden. Probeer daarom scherp te krijgen welke kosten het fonds op welke manier aan u doorrekent. Is het rendement dat u overhoudt reëel in vergelijking met uw rendement wanneer u zelfstandig in onroerend goed belegt? Ook hier gaat de vergelijking tussen fondsen in hetzelfde vastgoedsegment op. Wanneer een verschil in rendement tussen twee fondsen in hetzelfde segment niet is terug te voeren op een verschil in risico’s, dan moet dat verschil te maken hebben met een verschillend kostenmodel. Uiteindelijk gaat het erom welke periodieke uitkering u over een langere termijn tegemoet kunt zien en met welke andere kosten of toeslagen u rekening moet houden.

Kies voor een transparant vastgoedbeleggingsfonds

Misschien is transparantie wel het kernwoord bij veel van de 8 beleggingstips. Want om te weten hoe het nu precies zit met het rendement, de risico’s en de kosten van een vastgoedbeleggingsfonds moet zo’n fonds daar wel transparant over communiceren. En dat is precies de reden dat Excellent Fondsen alleen samenwerkt met fondsen waarvan de structuur en kosten volledig transparant zijn. Ook zijn het fondsen waarvan het track record positief is.

Succes begint met visie. Kies daarom een vastgoedbeleggingsfonds met een uitgesproken visie op de vastgoedmarkt of een bepaald segment daarvan. Neem het NOVA Woningfonds: dat investeert in duurzame en gasloze nieuwbouwwoningen. Dat is een toekomstgerichte visie, omdat in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas af moeten zijn. Maar u kunt ook denken aan een vastgoedfonds dat investeert in appartementen waarin senioren zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Zo’n fonds speelt in op de vergrijzing. Of een vastgoedfonds dat binnenstedelijke panden in studentensteden opkoopt en geschikt maakt voor kamergewijze verhuur aan studenten. De woningnood onder studenten is immers hoog. En om niet meer te noemen: er is een enorme behoefte aan betaalbare starterswoningen. Vastgoedfondsen met woningen voor starters zitten goed.

Excellent Fondsen helpt u graag bij uw keuze van een vastgoedbeleggingsfonds door u objectief en deskundig te informeren over diverse vastgoedmarkten en beleggingsfondsen. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Excellent Fondsen B.V

Als emissiekantoor gespecialiseerd in vastgoedbeleggingsfondsen informeren wij u graag over actuele investeringsmogelijkheden. Wij werken uitsluitend samen met aanbieders die onder toezicht staan van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en beschikken over een goede staat van dienst.

contact

M.H. Tromplaan 47
7513 AB Enschede

Tel: +31 (0)85 04 71 280
info@excellentfondsen.nl

Afspraak maken

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens