Investeren in onroerend goed

Zoekt u een waardevaste belegging voor uw spaargeld, maar voorkomt u graag onoverzichtelijke risico’s?

Dan is investeren in onroerend goed met risicospreiding over meer vastgoedfondsen de juiste oplossingsrichting. Vergelijk het maar met aandelenfondsen van banken en andere financiële vermogensbeheerders.

Deze instellingen spreiden de risico’s voor hun particuliere beleggers door hun geld in meerdere aandelenfondsen van beursgenoteerde bedrijven te investeren. Zij vormen mandjes met aandelen voor hun klanten op basis van een evenwichtige risicospreiding en een optimaal rendement.

Wij informeren u over de vastgoedfondsen waarna u kunt bepalen welk fonds het beste bij u past. De waarde van uw belegging groeit mee met de waardeontwikkeling van het onroerend goed waarin u via onze fondsen investeert. Daarnaast krijgt u een periodieke uitkering uit de huurinkomsten van het onroerend goed waarin u belegt.

Investeren in onroerend goed Excellent Fondsen
Investeren in onroerend goed Excellent Fondsen

Wij zijn Excellent Fondsen

Excellent Fondsen is een in vastgoedbeleggingsfondsen gespecialiseerd emissiekantoor. Wij informeren u objectief over de beleggingsfondsen waarin u via ons kantoor kunt investeren.

Wij werken alleen samen met vastgoedinvesteerders die onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wij selecteren vastgoedfondsen die bij onze marktvisie passen. De praktijk leert dat daar altijd wel een fonds bij zit met onroerend goed waar u blij van wordt. Bijvoorbeeld vanwege de locatie, duurzaamheid of doelgroep van de woningen of bedrijfspanden.

Denkt u dat het een goed moment is om uw geld in vastgoed te investeren? Lees dan vooral verder. U leest ook wat de voordelen zijn van beleggen in vastgoed via Excellent Fondsen in vergelijking met zelfstandig investeren in onroerend goed.

Onderstaand treft u de fondsen waarin deelname op dit moment mogelijk is.

Investeren in onroerend goed Excellent Fondsen

SynVest Dutch RealEstate fund

Participeren vanaf

€ 2.500,-

Behaald rendement in 2021

9,3%*

Kenmerken van deze belegging

Investeren in onroerend goed Excellent Fondsen

NOVA Woningfonds

Participeren vanaf

€ 5.000,-

Verwacht rendement

5,4%*

Kenmerken van deze belegging

Investeren in onroerend goed Excellent Fondsen

SynVest German RealEstate fund

Participeren vanaf

€ 2.500,-

Gemiddeld jaarrendement sinds oprichting

7,6%*

Kenmerken van deze belegging

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Waarom nu investeren in vastgoed?

Ondanks de energiecrisis en hoge inflatie groeit het spaargeld van veel Nederlanders. Maar die spaarzaamheid levert met de huidige rentetarieven relatief weinig rendement op. Bovendien wordt uw spaargeld door de inflatie minder waard. U kunt overwegen om uw spaargeld te beleggen in aandelen, opties of obligaties, maar het rendement van aandelen en opties fluctueert sterk en dat van obligaties is structureel laag.

Beleggen in vastgoed is waardevast en op lange termijn vrijwel zeker rendabel. Tel daar de huuropbrengsten van uw woningen of kantoorpanden bij op. Rest de conclusie dat beleggen in vastgoed een verstandige investering van uw spaargeld of eigen vermogen is.

Investeren in onroerend goed Excellent Fondsen

Zelfstandig investeren in onroerend goed

U kunt ook zelf vastgoed aankopen en vervolgens verhuren.
Dat heeft echter de volgende nadelen:

 1. u moet zelf marktonderzoek doen naar rendabele locaties en panden
 2. u moet de bouwkundige staat van het pand zelf beoordelen
 3. u draagt de kosten van het onderhoud
 4. u bent afhankelijk van huurinkomsten van één object.
 5. u hebt geen spreiding aangezien u in één object investeert.

1: Zelf marktonderzoek doen

Onderzoek doen naar de vastgoedmarkt is een vak. Het is de kunst om locaties te ontdekken die door grote vastgoedfondsen nog niet zijn ontdekt, maar wel kansen bieden met het oog op de ontwikkeling van die regio.

Bijvoorbeeld omdat projectontwikkelaars er plannen hebben voor meer woningbouw of bedrijvigheid, of omdat overheden er willen investeren in infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen. Wanneer die plannen in een vergevorderd stadium zijn, trekken die de waarde van het bestaande én potentiële vastgoed op die locatie omhoog.

De praktijk leert dat particulieren die zelf onroerend goed aankopen maar zelden eerst een grondig marktonderzoek doen. Ze schieten vaak op elke kans die voorbij komt, met alle risico’s van dien. En dat is best begrijpelijk, want het inventariseren van potentiële panden en hun omgeving is tijdrovend. Dat begint al met de oriëntatie op het segment waar vastgoedinvesteerders zich op willen focussen.

Gaat u voor investeringen in huurwoningen, bedrijfshallen, kantoorpanden, zorggebouwen, horeca of supermarkten? En dit is nog maar een greep uit de talloze vastgoedsegmenten. En binnen die segmenten splitst het marktonderzoek zich verder op naar regio’s, specifieke doelgroepen en eisen aan panden zoals de bouwkundige staat en duurzaamheid.

2: Zelf de bouwkundige staat van het pand beoordelen

Wanneer u zelf die achtergrond niet heeft, kunt u een bouwkundige meenemen om de staat van panden waarin u wilt beleggen te beoordelen. Bij wat oudere bouw is er echter meer dan een visuele inspectie nodig om de bouwkundige staat van een pand goed te beoordelen.

Wanneer u steeds een gespecialiseerd bureau moet inhuren voor bouwkundig onderzoek of een taxatie, maakt u veel kosten die het rendement van uw investering in onroerend goed naar beneden drukken.

3: Zelf de onderhoudskosten dragen

Periodiek onderhoud is nodig om de waardeontwikkeling van uw onroerend goed veilig te stellen en uw huurders het woongenot te kunnen bieden waar zij recht op hebben. Houd rekening met achterstallig onderhoud bij de aankoop van bestaand onroerend goed.

Een investering in duurzaamheid loont altijd, maar kan flink in de papieren lopen. Denk hierbij aan isolatie en installaties zoals een (hybride) warmtepomp en zonnepanelen. Deze kosten draagt u als investeerder allemaal zelf, wanneer u op eigen titel investeert in vastgoed.

4: Afhankelijkheid van huurinkomsten

Om uw investering in een woning of bedrijfspand rendabel te maken, heeft u een huurder nodig. Leegstand is duur, zeker wanneer u uw belegging in vastgoed financiert met vreemd vermogen. Hoe hoger de rente, hoe stabieler en hoger uw huurinkomsten uit uw onroerend goed moeten zijn om de belegging winstgevend te houden.

Huurders worden in Nederland wettelijk beschermd en hebben allerlei rechten waardoor uw contractmanagement meer tijd en geld kost dan u misschien vooraf kunt overzien. Dit risico moet u wel incalculeren wanneer u afhankelijk bent van huurinkomsten om uw investering in onroerend goed te financieren en rendabel te krijgen.

Wilt u profiteren van de waardeontwikkeling en huuropbrengsten van onroerend goed, zonder de vier nadelen die hiervoor zijn toegelicht? Investeer dan in vastgoed via een beleggingsfonds.

5: Geen spreiding

Een woningfonds heeft meer spreiding dan het zelf aankopen van één woning omdat het fonds investeert in een diverse portefeuille van vastgoedobjecten. Dit betekent dat het fonds in staat is om te investeren in een breder scala aan vastgoedobjecten, zoals woningen, commercieel vastgoed, kantoren en winkelcentra waardoor het risico wordt gespreid over verschillende vastgoedsectoren en geografische locaties.

Als je als individu besluit om een ​​woning te kopen, dan beleg je in een enkelvoudig vastgoedobject. Dit brengt een hoger risico met zich mee omdat je geïnvesteerd hebt in slechts één pand. Leegstand heeft dan veel meer invloed op het directe rendement vergeleken met een vastgoedfonds waar vaak honderden huurders in zitten.

Een woningfonds biedt dus meer diversificatie en spreiding van risico’s, wat de potentiële voordelen van vastgoedinvesteringen kan vergroten. Daarnaast heeft een woningfonds ook professionele vastgoedbeheerders en analisten in die de vastgoedmarkt actief monitoren en beheren, waardoor het risico verder kan worden beperkt.

Investeren in vastgoed via een beleggingsfonds

Investeren in onroerend goed Excellent Fondsen

In een beleggingsfonds investeren particulieren en bedrijven een deel van hun eigen vermogen om met dat vermogen meer rendement te halen dan op een spaarrekening. Tegelijk willen ze een duurzaam en stabiel rendement met een goede risicospreiding. Die risicospreiding wordt bereik door de marktkennis en beleggingsexpertise die het fonds in huis heeft én omdat de beleggingsportefeuille evenwichtig wordt samengesteld.

Een beleggingsfonds doet gedegen marktonderzoek, beoordeelt de bouwkundige staat van het vastgoed waarin u investeert, voorkomt achterstallig onderhoud aan die panden en biedt u periodieke inkomsten uit huuropbrengsten zonder dat u zelf achter huurders aan hoeft.

Investeren in onroerend goed via een vastgoedfonds heeft in vergelijking met zelfstandig beleggen in vastgoed door het aankopen en verhuren van panden de volgende voordelen:

 • risicospreiding door een evenwichtige samenstelling van de vastgoedportefeuille
 • het rendement is stabiel en wordt periodiek uitgekeerd
 • (huur)opbrengsten
 • het vastgoed wordt door een professionele partij beheerd
 • beperkt risico op verkeerde taxaties en keuzes door voldoende kennis van de vastgoedmarkt
 • spreiding over een aantal woningen

Beleggen in vastgoed is niet alleen financieel interessant, maar ook maatschappelijk relevant. Vastgoedfondsen investeren in projecten die voorzien in de behoefte aan betaalbare en duurzame woningen en bedrijfspanden. Fondsen specialiseren zich vaak in een bepaald marktsegment, zoals nieuwe huurappartementen in binnensteden voor senioren of gezondheidszorggebouwen. Of investeren hun geld uitsluitend in duurzame nieuwbouwwoningen. Gespecialiseerde fondsen bieden u de mogelijkheid om een beleggingsstrategie te volgen die bij uw maatschappelijke interesses of persoonlijke idealen past.

Investeren in onroerend goed Excellent Fondsen
Investeren in onroerend goed Excellent Fondsen

Investeren in vastgoedfondsen via een emissiekantoor

Via een emissiekantoor belegt u uw geld in een vastgoedfonds dat bij uw beleggingsstrategie en risicoprofiel past. Wij leggen de informatie over de vastgoedfondsen waar wij mee samenwerken neutraal en objectief aan u voor, zodat u zelf de juiste keus kunt maken. Door in meer dan één vastgoedfondsen te beleggen, kunt u uw risico’s optimaal spreiden en profiteren van de waardeontwikkeling van vastgoed in meer segmenten.

Emissiekantoor Excellent Fondsen werkt alleen samen met vastgoedfondsen die een AFM-vergunning hebben. Aanvullend daarop toetsen we de beheerders en fondsen aan de volgende criteria:

 • de structuur en kosten van het fonds zijn volledig transparant.
 • het track record van het fonds is positief.
 • de vastgoedportefeuille en beleggingsstrategie van het fonds sluiten aan bij onze marktvisie.

Wij infomeren over meerdere beleggingsfondsen, voorbeelden zijn:NOVA Woningfonds, SynVest Dutch RealEstate fund en SynVest German RealEstate fund.

Investeren met Excellent Fondsen in NOVA Woningfonds

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Het getuigt daarom van visie om te investeren in duurzame en gasloze nieuwbouwwoningen. Dit is ook de visie van het vastgoedfonds NOVA Woningfonds, één van de drie vastgoedfondsen waar Excellent Fondsen u over informeert.

Wanneer u via Excellent Fondsen geld belegt in NOVA Woningfonds, levert u dat direct verhuurrendement op. In combinatie met de verwachte waardestijging van het vastgoed in dit fonds mag u rekeningen op een effectief jaarrendement van 5,4%.

NOVA Woningfonds werkt alleen met het eigen vermogen dat de deelnemers inleggen. Alleen met dat geld wordt de aankoop van onroerend goed gefinancierd. Dit fonds loopt daarom geen risico’s als gevolg van renteschommelingen en (her)financiering met vreemd vermogen. Van hypotheken met vastgoed als onderpand is in dit fonds geen sprake.

Wilt u bijdragen aan de verduurzaming van Nederland en de ambitie helpen realiseren om ons land minder afhankelijk te maken van aardgas? Dan is dit fonds echt iets voor u.

Duurzame en gasloze woningen stijgen daarnaast harder in waarde dan woningen die afhankelijk zijn van energie uit fossiele brandstoffen. De energiekosten van deze woningen verdwijnen immers als sneeuw voor de zon. Hierdoor kunnen kopers en huurders van deze woningen een groter deel van hun inkomen aan hypotheek en huur besteden. Alleen al dat gegeven stimuleert de waardeontwikkeling van energieneutrale woningen en het levert een bijdrage aan het verminderen van het woningtekort.

Huurwoningen Nederland Fonds 3 - Voorzijde
Investeren in onroerend goed Excellent Fondsen
Investeren in onroerend goed Excellent Fondsen

Investeren met Excellent Fondsen in SynVest Dutch RealEstate fund

Investeert u graag in commercieel vastgoed of in onroerend goed voor de publieke sector? Dan past het SynVest Dutch RealEstate fund goed bij uw belegginsvisie. Dit fonds bewijst al 17 jaar zijn waarde en is de afgelopen jaren meerdere keren uitgeroepen tot de ‘beste aanbieder van vastgoedproducten’.

SynVest Dutch RealEstate fund belegt in bedrijfsvastgoed in de levensmiddelenbranche (waaronder supermarkten), kantoorpanden en gezondheidszorggebouwen. Het fonds beheert verspreid over Nederland 43 panden en een vermogen van ongeveer 300 miljoen euro.

De waardeontwikkeling van bedrijfspanden is conjunctuurgevoeliger dan die van woningen. Maar door een goede spreiding van vastgoedbeleggingen over diverse economische én publieke sectoren kan het fonds economische schommelingen goed opvangen. In 2021 werd maar liefst een jaarrendement van 9,3% gerealiseerd. U kunt bovendien een jaardividend van 6% tegemoet zien. Dit dividend wordt maandelijks als voorschot uitgekeerd.

Investeren met Excellent Fondsen in SynVest German RealEstate fund

Overweegt u een investering in buitenlands onroerend goed? Denk dan eens na over woningen en winkelpanden rond grote steden in Duitsland. Op dat segment richt vastgoedfonds SynVest German RealEstate fund zich. De winkelpanden worden gehuurd door grote landelijke ketens in de levensmiddelenbranche, zoals Rewe, Action en Aldi.

Met 100 panden en een fondsvermogen van 440 miljoen euro is SynVest German Real Estate fund nog wat groter dan SynVest Dutch Real Estate Fund. Het verschil tussen beide fondsen is niet alleen het land waarin ze actief zijn, maar ook de wat andere samenstelling van de vastgoedportefeuille. Dutch Real Estate belegt niet in woningen, German Real Estate wel. Hierdoor is de risicospreiding van het Duitse vastgoed mogelijk wat evenwichtiger. Aan de andere kant gaan vergelijkingen tussen Nederland en Duitsland al snel mank. De vastgoedmarkt in Duitsland verschilt van die in Nederland, hoewel er natuurlijk ook overeenkomsten zijn. Laat u informeren door de experts van Excellent Fondsen over de specifieke aspecten van investeringen in Duits onroerend goed.

Investeren in onroerend goed Excellent Fondsen

Tips voor succesvolle investeringen in vastgoed

Pas de volgende tips toe om succesvol te investeren in onroerend goed:

1

Volg uw verstand en niet uw gevoel

Investeren in onroerend goed is een duurzame en waardevaste belegging. Zo’n investering levert op lange termijn meestal meer rendement op dan een belegging in bijvoorbeeld aandelen van een beursgenoteerde onderneming. U koopt een aandeel in panden waar u niet zelf in gaat wonen en die u ook niet gaat huren. Het gevoel dat die panden bij u oproepen is daarom niet zo relevant. Dat is een groot verschil met de aankoop van een particuliere woning voor eigen gebruik. Daar moet u uzelf in zien wonen, alleen of samen met anderen. Uw gevoel kan dan terecht de doorslag geven. Zo’n aankoop is immers niet alleen een rationele afweging. Afhankelijk van de omstandigheden kan het dan beter zijn om uw gevoel dan uw verstand te volgen.

Een vastgoedbelegging is een afweging waarbij ratio per definitie belangrijker is dan emotie. Om uw rendement van uw investering in onroerend goed op lange termijn veilig te stellen, kijkt u heel rationeel naar aspecten zoals marktwaarde en locatie. Of u het pand mooi of lelijk vindt, doet niet terzake.

2

Focus op rendement en strategie

Welk rendement wilt u op uw spaargeld of (ander) eigen vermogen behalen? Die focus bepaalt of u in onroerend goed gaat investeren en zo ja, in welk vastgoed precies. Hierbij moet u ook de afweging maken of u voor zoveel mogelijk rendement op korte termijn óf voor een optimaal rendement op lange termijn gaat. Want op die doelstelling baseert u uw beleggingsstrategie.

Investeren in meer vastgoedfondsen via een emissiekantoor zoals Excellent Fondsen betekent dat u uw risico’s optimaal kunt spreiden én kunt profiteren van de waardestijging van vastgoed in diverse sectoren. Dat is goed voor een duurzaam rendement op lange termijn. Duurzaam in die zin dat de risico’s relatief beperkt zijn en dat uw rendement zich over een lange periode stabiel ontwikkelt.

3

Investeer planmatig

De vastgoedfondsen die u uw belegging gunt, moeten met hun marktvisie en vastgoedportefeuille bij uw beleggingsstrategie passen. Dit betekent dat u zich inleest in de informatie die u over diverse fondsen kunt verzamelen en die informatie vergelijkt met wat vastgoedexperts op basis hun onderzoek, kennis en ervaring over de beleggingskeuzes van die fondsen zeggen. Zo kunt u het vermogen dat u voor vastgoedbeleggingen wilt reserveren gefaseerd en doelbewust in specifieke fondsen, projecten en panden steken. Bij Excellent Fondsen vindt u de expertise en data die u nodig heeft om planmatig in onroerend goed te investeren.

4

Kies een vastgoedfonds met bewezen resultaten

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dat is met vastgoedfondsen niet anders dan met aandelenfondsen. Ga daarom niet af op de mooie beloftes van vastgoedbeleggers, maar vraag om data zoals het gemiddelde rendement per jaar. En beoordeel of hun marktvisie en beleggingsstrategie voldoende inspeelt op ontwikkelingen zoals de vergrijzing, energietransitie en klimaatadaptatie. Ga ook na of een vastgoedfonds voldoende transparant is over de kosten en of het fonds onder toezicht staat van de AFM. Doe géén zaken met partijen zonder AFM-vergunning.

5

Beleg met eigen geld

Stop alleen geld in vastgoed dat u kunt missen. Dat is per definitie eigen geld, dus geen geld dat u eerst moet lenen om vervolgens in onroerend goed te kunnen investeren. Ondanks een uitgekiende strategie, goede voorbereiding en planmatige aanpak zijn vastgoedbeleggingen niet zonder risico. Mocht een belegging onvoldoende rendement opleveren of mogelijk zelfs verlies, dan is er geen man over boord wanneer u dat geld in principe kunt missen.

6

Bereid u goed voor

Even wat informatie bij elkaar googelen over de vastgoedmarkt is onvoldoende om te starten met uw investeringen in onroerend goed. Beheers uw gretigheid en ongeduld en bereid u eerst goed voor. Dat doet u door met vastgoedspecialisten te praten, locaties van panden en projecten te bezoeken en alle mogelijke risico’s in kaart te brengen. Denk bij risico’s niet alleen aan financieel-economische ontwikkelingen, maar ook aan de te verwachten veranderingen in wet- en regelgeving. Zoals fiscale wetgeving die meer of minder gunstig voor beleggers uitpakt. Of nieuwe regels op het gebied van de ruimtelijke ordening waardoor een bepaald soort vastgoed in een specifieke regio meer of juist minder waard wordt.

Excellent Fondsen helpt u graag bij uw voorbereiding door u objectief en deskundig te informeren over diverse vastgoedmarkten en beleggingsfondsen. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Excellent Fondsen B.V

Als emissiekantoor gespecialiseerd in vastgoedbeleggingsfondsen informeren wij u graag over actuele investeringsmogelijkheden. Wij werken uitsluitend samen met aanbieders die onder toezicht staan van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en beschikken over een goede staat van dienst.

contact

M.H. Tromplaan 47
7513 AB Enschede

Tel: +31 (0)85 04 71 280
info@excellentfondsen.nl

Afspraak maken

Wanneer wenst u teruggebeld te worden? Geef een datum en tijd op.
Uw gegevens